Τους όρους παραχώρησης, δημόσιων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας καθορίζει, μεταξύ άλλων, σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις θα παραχωρούνται με απευθείας μίσθωση, με μίσθωση κατόπιν δημοπρασίας, αλλά και χωρίς αντάλλαγμα.

Ειδικότερα, το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να παραχωρεί δωρεάν τη χρήση υδάτινων εκτάσεων, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να εγκατασταθεί σε αυτές πρωτότυπη καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών. Η παραχώρηση θα ισχύει για τρία χρόνια (με δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους) και θα αφορά έκταση μέχρι δέκα στρέμματα. Αν η επένδυση κριθεί επιτυχής, μετά τα τέσσερα χρόνια θα μπορεί να παραχωρείται για άλλα 20 έτη στον ίδιο φορέα, με την καταβολή μισθώματος.
Χωρίς αντάλλαγμα θα παραχωρούνται υδάτινες εκτάσεις και σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των δήμων, καθώς και σε δημόσια Πανεπιστημιακά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, για ερευνητικούς σκοπούς και για χρονικό διάστημα έως πέντε έτη. Αντίστοιχες επιφάνειες θα μπορούν να παραχωρηθούν δωρεάν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, αποκλειστικά για τη δημιουργία ζωνών μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων.
Ακόμη, με απευθείας μίσθωση θα παραχωρούνται, για διάστημα έως 20 χρόνια, δημόσιες υδάτινες εκτάσεις για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής.
Οι φυσικές λίμνες θα παραχωρούνται με απευθείας μίσθωση για 15 έτη, σε αλιευτικό συνεταιρισμό, ή σε νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός, σε επιχειρήσεις του οικείου δήμου, ή σε ιδιώτες. Λίμνες θα μπορούν να παραχωρηθούν και για 20 χρόνια, αλλά κατόπιν δημοπρασίας.
Επίσης, το νομοσχέδιο προωθεί απλούστευση των διαδικασιών και θεσμοθετεί υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Επίσης, καθορίζει τους όρους για την παραχώρηση θαλάσσιων εκτάσεων σε φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π. Ο. Α. Υ.). Προωθούνται έτσι μεθοδικά οι Ζώνες Υδατοκαλλιέργειας.
«Επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ασφαλές και απλοποιημένο πλαίσιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, που αποτελούν έναν από τους κορυφαίους κλάδους εξαγωγικής δραστηριότητας και πάνω στους οποίους μπορεί να πατήσει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», τονίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης.
Το νομοσχέδιο «κουμπώνει» με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης νέων επενδύσεων του Μέτρου 2.1 των Υδατοκαλλιεργειών. Προκρίθηκαν 76 επενδυτικά σχέδια ύψους 36,5 εκατ. ευρώ τα οποία αφορούν εκσυγχρονισμό ιχθυοτροφείων, ίδρυση μονάδων οστρακοκαλλιέργειας και καλλιέργειας σπιρουλίνας κλπ.
Επίσης, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Μέτρου 3.5 «Πιλοτικά Σχέδια» και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 13 καινοτόμες προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 3,3 εκατ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η μελέτη για το συμιακό γαριδάκι, ώστε να προωθηθεί σχετικός φάκελος ΠΟΠ (προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και για αυτό το προϊόν αλιείας.
Να σημειωθεί ότι η συμφωνία για τη Νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), που «έκλεισε» στις 28 Ιανουαρίου επί Ελληνικής Προεδρίας, προβλέπει κονδύλια 6,5 δις ευρώ για τον κλάδο στην Ε. Ε.