Η κρίση στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2011, αλλά και οι υπερ-αισιόδοξες παραδοχές για την ανάκαμψη οδήγησαν τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε λανθασμένους υπολογισμούς αναφορικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ στα κράτη μέλή του.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εξέδωσε χθες έκθεση με τίτλο «Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ κατά την διάρκεια και μετά την οικονομική κρίση: Η νεκροψία» στην οποία αναφέρεται στους λόγους που οι εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη την περίοδο 2008-2012 δεν ήταν ορθοί.

Στην έκθεση γίνεται λόγος για λανθασμένες προβλέψεις για την ανάκαμψη από την κρίση του 2008, ενώ ο ΟΟΣΑ προχωρεί και σε αναπροσαρμογή των προβλέψεων του για την πορεία της οικονομίας το διάστημα 2007- 2012.

«Οι προβλέψεις μας δεν κατάφεραν να αντικατοπτρίσουν πλήρως την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση που έλαβε χώρα πριν την εκδήλωση της κρίσης, που είχε σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη και ευρύτερη μετάδοση των σοκ της οικονομίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΟΣΑ, ο οποίος αύξησε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη τον επόμενο χρόνο κατά 1,4%.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας του ΟΟΣΑ

• Η αύξηση του ΑΕΠ είχε υπερεκτιμηθεί κατά μέσο όρο στο διάστημα 2007-12 , αντανακλώντας όχι μόνο τα λάθη στον υπολογισμό της οικονομικής κρίσης , αλλά και λάθη στον υπολογισμό της ανάκαμψης.

• Οι λανθασμένες προβλέψεις ήταν μεγαλύτερες σε χώρες που είναι πιο ανοιχτές σε εξωτερικές εξελίξεις και, επομένως, είναι εκτεθειμένες σε διαταραχές από άλλες οικονομίες .

• Τα μεγαλύτερα σφάλματα στις προβλέψεις της περιόδου 2007-12 έχουν εντοπισθεί στις χώρες που πριν από την κρίση είχαν πιο αυστηρούς κανόνες στους τομείς εργασίας και προϊόντων.

• Η ανάκαμψη υπήρξε ασθενέστερη σε σχέση με τις προβλέψεις στις χώρες στις οποίες οι τράπεζες είχαν χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια προ της κρίσης.

• Η αρνητική επίπτωση της δημοσιονομικής προσαρμογής στην προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ (δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές), διαπιστώνεται μόνον σε κάποιες χρονιές , και μόνο όταν συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα και η Ελλάδα.

• Η επαναλαμβανόμενη άποψη ότι η κρίση του ευρώ θα εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου , και ότι οι αποδόσεις των ομολόγων θα μειωθούν , υπήρξε η πιο σημαντική πηγή σφαλμάτων.