Σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Ecofin) να έλθει σε συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο πριν από τη λήξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου για το θέμα της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, η Ολομέλεια αποφάσισε αναβολή της σχετικής ψηφοφορίας για το θέμα.

Έπειτα από πρόταση της Ομάδας των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών και ευρείας πλειοψηφίας ευρωβουλευτών, η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, αποφάσισε να αναβάλει την ψηφοφορία για το νομοθετικό «κομμάτι» της πρότασης για εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ταμείου Εξυγίανσης Τραπεζών.

Η απόφαση της Ολομέλειας ερμηνεύεται ως άσκηση πίεσης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με το οποίο είναι συννομοθέτες, προκειμένου να μην εγκριθεί το νομοθετικό κομμάτι της πρότασης, μέχρις ότου και μέχρι την λήξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γνωστοποιήσει εγγράφως τις ακριβείς θέσεις του για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η εξυγίανση των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης των Τραπεζών.