Πρέπει, επιτέλους, η χώρα μας να αντιμετωπίσει ορθολογικά το φαινόμενο της τρομοκρατίας.
Δεν αρκούν οι λεκτικές καταδίκες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της τρομοκρατίας, αλλά ούτε η κατασταλτικοί μηχανισμοί από μόνοι τους.
Πρέπει ταυτόχρονα να καταδικασθούν και οι παράγοντες που το γεννούν, πρέπει δηλαδή να εφαρμοσθεί και μια πολιτική κοινωνικής πρόληψης του φαινομένου της βίας, που ευδοκιμεί όσο ποτέ στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία.
Οι παράγοντες αυτοί είναι η διαφθορά, η φαυλοκρατία, η αναξιοκρατία, η διάλυση του κράτους, ο δημόσιος χώρος των ημετέρων, των φίλων, των “κολλητών” και των κάθε λογής παρατρεχάμενων κομματαρχών. Είναι, σε τελική ανάλυση, η Ελλάδα της παρακμής. Οι παράγοντες αυτοί είναι πάγιοι, διάχυτοι και αδιάλειπτα παρόντες στη χώρα μας.
Στους παραπάνω παράγοντες πρέπει να συμπεριληφθούν και όλες οι κοινωνικές παθογένειες που γέννησε η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, που οι Έλληνες τις βιώνουν δραματικά στην καθημερινότητά τους.
Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της τρομοκρατίας απαιτείται πρώτα και κύρια μια πολιτική κοινωνικής πρόληψηςτου φαινομένου, σε συνδυασμό με μια ορθολογική πολιτική δημόσιας ασφάλειας.
Γιαμιαορθολογική πολιτική δημόσιας ασφάλειας απαιτείται επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της αποστολής της Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας, μεταρρύθμιση στην οργάνωση και τη λειτουργία της, αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πολίτες και σαφής καταγραφή της πραγματικών διαστάσεων του φαινομένου που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, καθώς και των παραγόντων που το τροφοδοτούν.
Από την άλλη μεριά, στον τομέα της κοινωνικής πρόληψης θα πρέπει να καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η διαφθορά, να εμπεδωθεί η αξιοκρατία, να παταχθεί η αδιαφάνεια και φυσικά να μειωθούν οι δείκτες κοινωνικής παθογένειας (ανεργία, φτώχεια, ανισότητες, έλλειψη ευκαιριών, κλπ) που κλιμακώνονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και καλλιεργούν συνθήκες μιας ιδιότυπης νομιμοποίησης του φαινομένου σε ένα μέρος -έστω μικρό- της κοινής γνώμης.
Με άλλα λόγια, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης που θα δίνει ευκαιρίες σε όλους.