Πλεόνασμα 10,137 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,523 δισ. ευρώ (17,7%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσίασε το ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου –Νοεμβρίου 2013 (8,614 δισ. ευρώ το ενδεκάμηνο του 2012). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1,530 δισ. ευρώ (14,9%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές παρουσίασαν αύξηση κατά επτά εκατ. ευρώ (0,4%). H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 15,3% και στην αύξηση της μέσης ταξιδιωτικής δαπάνης κατά 1,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 62,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 63,7% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.
Η αύξηση 14,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις οφείλεται στην ενίσχυση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 κατά 31,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,447 δισ. ευρώ και στην αύξηση κατά 9,2% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (7,103 δισ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4,779 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,9% και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ ενισχύθηκαν επίσης κατά 4,1%. Από τη Γερμανία οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,4% (1,891 δισ. ευρώ), από τη Γαλλία κατά 18,9% (900 εκατ. ευρώ), ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,5% (1,347 δισ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση 42,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, αγγίζοντας τα 1,337 δισ. ευρώ, ενώ από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 33,1% και διαμορφώθηκαν στα 556 εκατ. ευρώ.
Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2013 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 15,3%, στα 17,517 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 15,187 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε στα 10,341 εκατ. αυξημένη κατά 7,2%. Ταυτόχρονα, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν στα 7,176 εκατ. αυξημένες κατά 29,4% σε ετήσια βάση. Από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 8% και από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 6,1%. Αύξηση 7,7% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, 18% από τη Γαλλία, ενώ μείωση 4,3% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αφίξεις από τη Ρωσία εκτοξεύθηκαν κατά 54,7% στα 1,348 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ οι από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 24,5% στις 453 χιλ. ταξιδιώτες.
Νοέμβριος 2013: Στα τα 191 εκατ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις με αύξηση 12,8%

Πλεόνασμα 50 εκατ. ευρώ παρουσίασε το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Νοέμβριο, καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,8%, φθάνοντας τα 191 εκατ. ευρώ, έναντι 169 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Τον ίδιο μήνα οι ταξιδιωτικές πληρωμές παρουσίασαν αύξηση 20 εκατ. ευρώ (16,2%). Ανοδο 10,8% κατέγραψαν οι αφίξεις και 1,8% η μέση ανά ταξίδι δαπάνη. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 3,7% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 8,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,8% σε ετήσια βάση, χωρίς τα πλήρη στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες. Αύξηση κατά τρία εκατ. ευρώ (3,8%) παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Νοέμβριος 2013: 95 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2012: 91 εκατ. ευρώ), ενώ ενισχυμένες κατά 18 εκατ. ευρώ (23,3%) ήταν και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28. Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 43,3% (Νοέμβριος 2013: 34 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2012: 24 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από τους κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση 10,2%. Από τη Γερμανία οι εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 14% (Νοέμβριος 2013: 24 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2012: 21 εκατ. ευρώ), από τη Γαλλία παρέμειναν σταθερές (Νοέμβριος 2012 και 2013: 7 εκατ. ευρώ) και από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 37,7% (Νοέμβριος 2013: 18 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2012: 13 εκατ. ευρώ). Μείωση 45,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ, όπως και από τις ΗΠΑ, κατά 35,4% και διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ.
Μείωση 11,5% στια αφίξεις από Ρωσία, αύξηση 16,2% από το Ηνωμένο Βασίλειο

Τον Νοέμβριο του 2013 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε στις 435 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση 10,8% σε ετήσια βάση, χάρη στην αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 14,6% καθώς και στην αύξηση των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 6,6%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 124 χιλ. μειωμένες κατά 1,6%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ ενισχύθηκαν κατά 40,1% (Νοέμβριος 2013: 112 χιλ., Νοέμβριος 2012: 80 χιλ.). Από τη Γαλλία οι αφίξεις εμφάνισαν μείωση 9,2%, ενώ από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 16% και 16,2% αντίστοιχα. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 11,5% και διαμορφώθηκαν στις πέντε χιλ. ταξιδιώτες, όπως και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες περιορίστηκαν κατά 32,4% και διαμορφώθηκαν στις 19 χιλ. ταξιδιώτες.