Καθυστερήσεις στη διαδικασία για την έκδοση των πινάκων κατάταξης και την τοποθέτηση σε νέες θέσεις των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα έχει προκαλέσει το αλαλούμ με τη μοριοδότηση.
Ηδη, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έδωσε νέες προθεσμίες για κατάθεση τίτλων σπουδών και επαναπροσδιορισμό μορίων για τους «διαθέσιμους» δημοτικούς αστυνομικούς, για το προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τους υπαλλήλους των φορέων ΤΑΣ (Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων) , ΤΑΠ (Τομείς Αποκατάστασης Πυροπλήκτων ) και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων.
Κι όλα αυτά, λόγω προσθήκης νέων κριτηρίων για την αποτίμηση προσόντων αλλά και μετά τη διευκρίνιση ότι στη μοριοδότηση, ως δεύτερος τίτλος σπουδών νοείται «ο τίτλος ίδιας κατηγορίας με τον βασικό τίτλο σπουδών αλλά όπως είναι αυτονόητο και ανώτερης».
Έτσι, την Παρασκευή (24.1.2014) το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάλεσε τους φορείς από όπου προέρχονται οι προς μετάταξη δημοτικοί αστυνομικοί να εισέλθουν εκ νέου στην εφαρμογή του ΑΣΕΠ προκειμένου (εφόσον αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) να συμπληρώσουν για τους υπαλλήλους της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) τον τυχόν δεύτερο τίτλο σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 5/2/2014.
Παράλληλα, νέες προθεσμίες ορίστηκαν για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ήδη έχουν κάνει αίτηση στην οποία δηλώνουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και όσα δικαιολογητικά τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.
Όμως, λόγω τροποποιήσεων σχετικά με τη μοριοδότηση, καλούνται οι φορείς από όπου προέρχονται οι υπάλληλοι να προσθέσουν στοιχεία, με βάση τα δικαιολογητικά, στην εφαρμογή του ΑΣΕΠ. Πρέπει να συμπληρώσουν:
•τον δεύτερο τίτλο σπουδών ΑΕΙ, που κατέχουν για τους υπαλλήλους κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
•τον αντίστοιχο κωδικό για τους υπαλλήλους που διαθέτουν βεβαίωση 3μηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ
•τον κωδικό για τους υπαλλήλους που διαθέτουν Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ
•το ειδικό πεδίο για τους υπαλλήλους που είναι διοριστέοι σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι οποίοι επέλεξαν το διορισμό τους μέσω κατάταξης στον πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (νέο κριτήριο).
Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 4/2/2014. Τέλος, με τον ίδιο τρόπο θα συμπληρωθεί για τους «διαθέσιμους» υπαλλήλους του υπουργείου Μεταφορών (ΤΑΣ, ΤΑΠ και Ειδικές Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ο δεύτερος τίτλος σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 28/1/2014.