Κόκκινη κάρτα έβγαλε το Μισθοδικείο κρίνοντας -κατά πλειοψηφία- αντισυνταγματικές τις πρόσφατες μειώσεις των αποδοχών των δικαστών ενώ παράλληλα αποφαίνεται να έχουν οι δικαστές αφορολόγητο το 25% των ακαθαρίστων αποδοχών τους – όπως συμβαίνει και με τους βουλευτές.

Τα μέλη του Μισθοδικείου (3 δικαστές, 3 πανεπιστημιακοί νομικών Σχολών και 3 δικηγόροι) έκριναν ότι το Σύνταγμα αναγνωρίζει, «ευθέως και ρητώς με το άρθρο 87 παράγραφος 2, λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία στους δικαστές που συγκροτούν τα δικαστήρια και ταυτίζει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης (και δι’ αυτής την ισοτιμία της με τις άλλες δύο λειτουργίες, μέσω της οποίας πραγματοποιείται, αποτελεσματική διάκριση των λειτουργιών) προς την ανεξαρτησία των δικαστών».

Μάλιστα, εγγύηση προς εξασφάλιση της ανεξαρτησίας αυτής θεωρείται, κατά το Σύνταγμα πάντα, και η ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών.

Υπό αυτό το πρίσμα οι αποδοχές των δικαστών πρέπει όχι μόνον να είναι τουλάχιστον ίσες προς τις αποδοχές των αντιστοίχων προς τους δικαστικούς λειτουργούς οργάνων των άλλων δύο λειτουργιών, αλλά«και επαρκείς να εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωση τους».

Επιπλέον, επισημαίνεται στην απόφαση ότι οι αποδοχές των δικαστών πρέπει να είναι σταθερές και να μην ανατρέπεται το μισθολογικό τους καθεστώτος με αιφνίδιες ή σοβαρές μειώσεις των αποδοχών τους, γιατί μόνον υπό την προϋπόθεση αυτή μπορεί να εξασφαλισθεί ότι θα είναι σε θέση να ασκήσουν τα καθήκοντά τους απερίσπαστοι, οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης.

Δικαστικές πηγές εκτιμούν ότι αυτές οι αποφάσεις είναι ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια τους και με το νέο έτος αναμένεται να ζητήσουν συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου και τον πρωθυπουργό, ώστε να βρεθεί οριστική λύση για το θέμα αυτό.