Στις 20 και 21 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το πρόγραμμα υποστήριξης των startups από την εταιρεία πληροφορικής SAP. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) προκήρυξε τη Δευτέρα διαγωνισμό καινοτομίας για τη δημιουργία κινητών εφαρμογών για την αξιοποίηση δορυφορικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Αthens Startup Forum στις 20 και 21 Νοεμβρίου η SAP θα επιλέξει τα startup τα οποία θα στηρίξει για έναν χρόνο προκειμένου να αναπτύξουν υπηρεσίες για την πλατφόρμα SAP HANA, με έμφαση στην τεχνολογία in-memory, Big Data, Analytics πραγματικού χρόνου ή Predictive Analytics.

«Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει την ανάλυση των παραμέτρων του προγράμματος και την παρουσίαση των οφελών που θα αποκομίσουν από το πρόγραμμα όσα startups γίνουν δεκτά. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας, παρόντες για να γνωρίσουν τους ιδρυτές των startups θα είναι εκπρόσωποι της SAP και του SAP Ventures και καθ’ όλη τη διάρκεια θα βρίσκονται σε εξέλιξη startup pitches. Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στη δωρεάν τεχνική εκπαίδευση με Hands-on lab» αναφέρει η εταιρεία.

«Στο επόμενο στάδιο η SAP διαθέτει δωρεάν την πλατφόρμα SAP HANA, ενώ τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται κοντά στην ομάδα του κάθε startup παρέχοντας διαρκή και δωρεάν εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη με στόχο την αποτελεσματική διαμόρφωση του προϊόντος. Στο τελικό στάδιο και εφόσον η αρχική ιδέα έχει πάρει την τελική της μορφή, η SAP παρέχει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη υποστήριξη σε επίπεδο marketing και πωλήσεων καθώς και συμβουλευτική σχετικά με την αποτελεσματική τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά» σημειώνει.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, πάνω από 650 startup παγκοσμίως έχουν εμπλακεί αποτελεσματικά στην πλατφόρμα SAP HANA, αξιοποιώντας τις παροχές του SAP Startup Focus Program, σε συνδυασμό με το SAP Ventures II Fund, το οποίο έχει «δύναμη πυρός» ύψους 650 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) προκήρυξε τη Δευτέρα διαγωνισμό καινοτομίας για τη δημιουργία νέου τύπου υπηρεσιών σε κινητές συσκευές με στόχο την αξιοποίηση από τους πολίτες των νέων υπηρεσιών που προσφέρουν οι σύγχρονοι δορυφόροι (συστήματα GMES – Global Monitoring for Environment and Security και GNSS – Global Navigation Satellite System – Galileo). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για την υποβολή των προτάσεων στον ιστότοπο www.ldathens.eu.

«Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν, θα βραβευθούν με χρηματικό βραβείο, μέχρι 15.000 ευρώ, με mentoring, καθώς και με σημαντική τεχνογνωσιακή και επιχειρησιακή υποστήριξη. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία συνεργασίας με σημαντικούς φορείς, πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα και σημαντικές ευκαιρίες για θετική δημοσιότητα και προβολή» αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται στο πλαίσιο ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου για την υλοποίηση ευρείας κλίμακας επιδεικτικών ενεργειών καινοτόμων κινητών υπηρεσιών που βασίζονται στα συστήματα GMES και GNSS. Το έργο έχει τίτλο: Large-scale demostrators in support of GMES and GNSS based services (LDA). Οι συνεργαζόμενοι φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και Ατλαντίς Συμβουλευτική.