Η μείωση των εσόδων των εταιρειών της κινητής τηλεφωνίας συνεχίστηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2013, η οποία έφτασε το 18,9%, λόγω της ύφεσης και της μείωσης των τελών τερματισμού, σύμφωνα με την Ένωση εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).
Την Τετάρτη η ΕΕΚΤ παρουσίασε δύο έρευνες επί τη αφορμή των 20 ετών της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Η πρώτη, η οποία εκπονήθηκε με την συνεργασία της εταιρείας ερευνών QED, αποτυπώνει ότι το 98% των ελλήνων έχει κινητό τηλέφωνο, οι οποίοι, μάλιστα, συνδέουν την προσπάθειά τους να συμβαδίσουν με την τεχνολογική εξέλιξη με την αποφυγή του φόβου της οπισθοδρόμησης, της περιθωριοποίησης και της έλλειψης νοήματος, τάση που αγγίζει «τα όρια του υπαρξιακού», όπως σημείωσε και η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, κυρία Χριστίνα Καραμπέλα.
Η δεύτερη, η οποία έγινε σε συνεργασία με τον αντιπρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Γιώργο Γιαγλή, παρουσιάζει τη συσσωρευτική συμβολή της κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική οικονομία, καθώς ο κλάδος έχει επενδύσει 7 δισ. ευρώ από το 1993 ως το 2012 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι άδειες χορήγησης φάσματος), τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει τις τιμές έως και 78%, ενώ η άμεση και έμμεση συνεισφορά του και τα πολλαπλασιαστικά φαινόμενα στην οικονομία αποτυπώνονται στο 7,1% του ΑΕΠ.
Όπως αναφέρει η ΕΕΚΤ, την περίοδο 1995-2001, ο κλάδος της κινητής επένδυε σχεδόν το 30% των εσόδων του, ενώ κατά την περίοδο ωρίμανσής του και εν μέσω οικονομικής κρίσης, το ποσοστό των επενδύσεων έφτασε κατά μέσο όρο το 11% (2002-2012).
Ακόμη και στο πρώτο εξάμηνο του 2013, που η μείωση του κύκλου εργασιών συνεχίστηκε, τόνισε ο γενικός διευθυντής της ΕΕΚΤ κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 5,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) παρουσιάζουν σταθερότητα.
Ο κ. Στεφανόπουλος επικαλέστηκε τη μελέτη του ΟΠΑ, σύμφωνα με το οποίο, τα τελευταία οκτώ χρόνια, ο κλάδος έχει πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη μείωση τιμών στην ελληνική οικονομία, αφού από το 2004 έως το 2012, η μείωση των τιμών ανά λεπτό ομιλίας (προ φόρων) προσέγγισε το 78%, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει σήμερα τις χαμηλότερες προ φόρων τιμές από κάθε άλλη χώρα στην Δυτική Ευρώπη.
Παράλληλα, η ΕΕΚΤ θεωρεί είναι ευοίωνες τις προοπτικές σε σχέση με τα ψηφιακά δεδομένα, καθώς, σύμφωνα με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, εάν η Ελλάδα τα επόμενα έτη ακολουθήσει τους ρυθμούς αύξησης της χρήσης data της Ευρώπης, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,2% ή €2,4 δισ. ενώ τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν κατά 956 εκατ. ευρώ. Επίσης, πεδίο ανάπτυξης διαφαίνεται και από τις κινητές εφαρμογές, οι οποίες θα αναπτύσσονται με ρυθμό 40% ετησίως, ξεπερνώντας το 2017 τα €2,1 δισ. σε κύκλο εργασιών, εάν ακολουθήσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η ΕΕΚΤ ζητεί τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος δια της εφαρμογής του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης των υποδομών και της επανεξέτασης της έμμεσης φορολόγησης των υπηρεσιών, που έχει στόχο τη μείωση του κόστους για τον καταναλωτή και την αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών.