Η μελετητική εταιρεία του oμίλου των Ελληνικών Πετρελαίων ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανέλαβε τις υπηρεσίες Τοπικού Συμβούλου Μηχανικού για τον Βασικό Σχεδιασμό του αγωγού ΤAP.
Ειδικότερα, ανέλαβε το βασικό σχεδιασμό για το τμήμα από τους Κήπους Έβρου μέχρι τη Θεσσαλονίκη, συνολικού μήκους 400 χιλιομέτρων.
Υπενθυμίζεται ότι η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είχε εκπονήσει και τη μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις και το τμήμα του αγωγού TAP.
Η μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων ανατέθηκε στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ μετά από διαγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες του χώρου.
Η συμβατική διάρκεια του έργου ήταν 10 μήνες και η ΑΣΠΡΟΦΟΣ απασχόλησε 90 Ελληνες επιστήμονες και τεχνικούς.