Φορολογικές απορίες

«Είναι γνωστό ότι ο φορολογούμενος-ιδιοκτήτης, για να μη φορολογηθεί για ανείσπρακτα ενοίκια, μπορεί να τα εκχωρήσει στο Δημόσιο. Αν όμως ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να έχει αντιπαραθέσεις (γιατί ο ενοικιαστής του θα ενοχληθεί από τη ΔΟΥ αν το κάνει αυτό) και δεν έχει άλλωστε αντίρρηση να λήξει το μισθωτήριο, κι αν το αρχικό ετήσιο μισθωτήριο έχει λήξει και «ανανεώνεται αυτόματα με ετήσια διάρκεια κάθε φορά αν δεν καταγγελθεί από έναν εκ των δύο», δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να δηλώσει μόνο τα ενοίκια που εισέπραξε, έστω και αν δεν έληξε ο χρόνος αυτόματης ανανέωσης, και για τα υπόλοιπα να θεωρηθεί ότι η μίσθωση έληξε κοινή συναινέσει;».

Ο κ. Π. Πετρόπουλος ερωτά:
«Είναι γνωστό ότι ο φορολογούμενος-ιδιοκτήτης, για να μη φορολογηθεί για ανείσπρακτα ενοίκια, μπορεί να τα εκχωρήσει στο Δημόσιο. Αν όμως ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να έχει αντιπαραθέσεις (γιατί ο ενοικιαστής του θα ενοχληθεί από τη ΔΟΥ αν το κάνει αυτό) και δεν έχει άλλωστε αντίρρηση να λήξει το μισθωτήριο, κι αν το αρχικό ετήσιο μισθωτήριο έχει λήξει και «ανανεώνεται αυτόματα με ετήσια διάρκεια κάθε φορά αν δεν καταγγελθεί από έναν εκ των δύο», δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να δηλώσει μόνο τα ενοίκια που εισέπραξε, έστω και αν δεν έληξε ο χρόνος αυτόματης ανανέωσης, και για τα υπόλοιπα να θεωρηθεί ότι η μίσθωση έληξε κοινή συναινέσει;».

Απάντηση:
Κατά την άποψη της στήλης ή θα πρέπει να δηλωθεί το σύνολο των μισθωμάτων εισπραχθέντων και μη, ή θα πρέπει τα μη εισπραχθέντα μισθώματα να εκχωρηθούν στο Δημόσιο με τη διαδικασία που προβλέπει η υπ’ αριθμ. 1036819/612/Α0012/ΠΟΛ. 1096/2001 υπουργική απόφαση.
Εισφορά αλληλεγγύης
Ο κ. Ι. Ε. Στεφανίδης ερωτά:
«Εχω εισόδημα από σύνταξη. Επίσης έχω και εισόδημα από τόκους καταθέσεων με τέσσερις (4) συνδικαιούχους, εμένα, τη σύζυγο και τα δύο μας παιδιά. Ερώτηση 1η: Μπορώ να δηλώσω τους τόκους σε όσους συνδικαιούχους θέλω (1 ή 2 ή 3) και με όποιο ποσό θέλω; Ερώτηση 2η: Αν δηλώσω τους τόκους ισομερώς σε μένα και στη σύζυγό μου η οποία δεν έχει άλλο εισόδημα, η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογισθεί αθροιστικά ως ένα ποσό και για τους δυο μας ή χωριστά για τον καθέναν;».

Απάντηση:
1. Δεν έχει αποσαφηνισθεί από το υπουργείο Οικονομικών πώς θα δηλωθούν οι τόκοι καταθέσεων όταν υπάρχει κοινός λογαριασμός. Κατά την άποψη της στήλης, στην περίπτωση που υπάρχει κοινός λογαριασμός κατάθεσης, οι τόκοι μπορούν να δηλωθούν είτε από ένα πρόσωπο είτε απ’ όλα τα πρόσωπα του κοινού λογαριασμού αφού μερισθούν ισομερώς μεταξύ των προσώπων. 2. Αν δηλωθούν από δύο πρόσωπα ισομερώς η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογιστεί χωριστά για κάθε πρόσωπο.
Κάτοικοι εξωτερικού
Ο κ. Σπύρος Μπουζιάνης ερωτά:
«Είμαι σχεδόν ενήμερος για τι πρέπει να κάνω για το θέμα μου, αλλά δεν είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στις πολύπλοκες απαιτήσεις της Εφορίας αλλά και των υποχρεώσεών μου γενικότερα. Είμαι σε μια φάση ολικής εμπλοκής με όλα τα θέματα της Εφορίας και των κατοίκων εξωτερικού. Εχω δύο παιδιά στο εξωτερικό, έκανα τη διαδικασία ως κάτοικος εξωτερικού με μεταφορά από τη ΔΟΥ Ηρακλείου στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, έκανα το 2012 γονική παροχή και πρέπει όλα αυτά να τακτοποιηθούν οριστικά. Ε1, Ε2, Ε9 κτλ. Για τον λόγο αυτόν θέλω να με πληροφορήσετε αν μπορείτε να ασχοληθείτε με το θέμα μου ή να μου συστήσετε κάποιον που θα με βοηθήσει».

Απάντηση:
Με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4110/2013 ορίστηκε ότι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ΚΦΕ. Η διάταξη αυτή σημαίνει ότι οι κάτοικοι εξωτερικού έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα, έστω και αν δεν αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, αρκεί να υπάγονται στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες ή με βάση το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ετσι, για παράδειγμα, αν ομογενής έχει κατοικία στην Ελλάδα ιδιόκτητη ή μισθωμένη και έρχεται για διακοπές είκοσι ημέρες τον χρόνο, ο ομογενής αυτός έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος. 2. Υπάρχουν πάρα πολλοί εξαίρετοι φοροτέχνες. Η στήλη δεν μπορεί να υποδείξει κάποιον από αυτούς. Αν εξάλλου χρειαστείτε περαιτέρω τη βοήθεια της στήλης, είμεθα στη διάθεσή σας.
Καταθέσεις κατοίκου αλλοδαπής
Η κυρία Ελένη-Γεωργία Ανδρεάδη ερωτά:
«Στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» (19.5.13) διάβασα απάντησή σας σε ερώτημα Ελληνίδας του εξωτερικού (ΗΠΑ). Εγώ διαμένω στο Λονδίνο – όπου και εργάζομαι – από 12ετίας. Στην Ελλάδα δεν διαθέτω ακίνητη ή κινητή ιδιοκτησία και ουδέν εισόδημα αποκτώ. Οι γονείς όμως, τακτικοί αναγνώστες των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα», με εμφανίζουν ως συνδικαιούχο στο βιβλιάριο τραπεζικών καταθέσεων και ερωτώ: τι υποχρέωση έχω προς την Εφορία και πώς πρέπει να ενεργήσω, ως Ελληνίδα του εξωτερικού;».

Απάντηση:
Οι τόκοι καταθέσεων είναι εισόδημα από κινητές αξίες το οποίο φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Κατόπιν αυτού και κατά την άποψη της στήλης δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε δήλωση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα εκ μόνου του γεγονότος ότι είστε συνδικαιούχος τραπεζικής κατάθεσης. Το σύνολο των τόκων θα πρέπει να δηλωθεί από τον πατέρα σας.
Φόρος και εργόσημο
Ο κ. Πέτρος Νικολαΐδης ερωτά:
«Θέλω να μάθω σε ποιον κωδικό της δήλωσης εισοδήματος θα βάλω το ποσόν των ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλα ως εργοδότης για εργόσημο σε οικιακή βοηθό διότι αφαιρούνται από το εισόδημα. Επίσης, σε ποιον κωδικό η οικιακή βοηθός θα γράψει τις εισπράξεις της από τα εργόσημα».

Απάντηση:
Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλατε για την οικιακή βοηθό δεν θα το γράψετε σε κάποιον κωδικό της φορολογικής δήλωσης, αλλά θα το αφαιρέσετε από το ακαθάριστο εισόδημά σας. Η οικιακή βοηθός θα γράψει το καθαρό ποσό της αμοιβής της στον κωδικό 301 ή 302 αν είναι έγγαμη του πίνακα 4 του εντύπου της δήλωσης.

Δήλωση κληρονόμων αποβιώσαντος
Ο κ. Νίκος Νομικός ερωτά:
«Ο πεθερός μου (η σύζυγός του εν ζωή) απεβίωσε τον Μάρτιο του 2013. Και ενώ αναμέναμε να έρθει το έντυπο της δήλωσης για το έτος 2012, όπως είχε καθοριστεί για τους συνταξιούχους ως σήμερα, προέκυψε ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης. Εδώ έχουμε μπλέξει. Και σας ρωτώ:
Πώς θα γίνει ηλεκτρονικά η δήλωση του ποιος θα παραλάβει κλειδάριθμο στο όνομα του αποβιώσαντος;
Υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει ηλεκτρονικά η δήλωση, π.χ. μέσω λογιστή;
Για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013, όταν και απεβίωσε, που η σύνταξη έβγαινε στο όνομά του, πότε θα πρέπει να εκκαθαριστεί; Το 2014 κανονικά με τις δηλώσεις ή υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός;
Πρέπει να γίνει διακοπή-διαγραφή του ΑΦΜ του, πώς γίνεται και πότε πρέπει να γίνει αυτό;».

Απάντηση:
1. Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος θα υποβάλουν χειρόγραφα δήλωση φόρου εισοδήματος για λογαριασμό του αποβιώσαντος, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 62 του ΚΦΕ κατά περίπτωση. Με τη δήλωση αυτή θα δηλωθεί το εισόδημα που απέκτησε ο αποβιώσας ως την ημερομηνία του θανάτου. 2. Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος θα πρέπει να ζητήσουν από τον συνταξιοδοτικό φορέα του αποβιώσαντος τη διακοπή καταβολής της σύνταξης και από την αρμόδια ΔΟΥ τη διαγραφή του ΑΦΜ.
Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού
Ο κ. Κ. Λουκάς ερωτά:
«Σας γνωρίζω ότι έχω μια κατάθεση σε τράπεζα Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στην εν λόγω τράπεζα έχω κάνει αίτηση για εξαίρεση φορολογίας τόκων καταθέσεων ως μη κάτοικος της εν λόγω χώρας. Οι συγκεκριμένοι τόκοι θα δηλωθούν μαζί με τους εγχώριους τόκους στον ίδιο κωδικό; Αφορά οικονομικό έτος 2013».

Απάντηση:
Οι τόκοι καταθέσεων σε τράπεζα αλλοδαπής χώρας θα δηλωθούν όπως και οι τόκοι καταθέσεων σε ελληνική τράπεζα και θα αναγραφούν στον ίδιο κωδικό της φορολογικής δήλωσης.
Φοιτητικό επίδομα
Η κυρία Μαριάνα Αλεξανδρή ερωτά:
«Με ποιες προϋποθέσεις χορηγείται το φοιτητικό επίδομα και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την καταβολή του;».

Απάντηση:
Δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος είναι όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη εκτός της κύριας κατοικίας τους. Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας. Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται: 1. Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. 2. Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ. 3. Πιστοποιητικό σπουδών το οποίο χορηγεί η σχολή, στο οποίο θα αναφέρονται τα μισά τουλάχιστον μαθήματα στα οποία ο φοιτητής είχε επιτυχία. 4. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριος ή επικαρπωτής κατοικίας που υπερβαίνει τα 200 τ.μ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk