Αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη θα βρεθούν 452.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου που ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τις βεβαιώσεις αποδοχών τους από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, καθώς θα διαπιστώσουν πως σε αυτή δεν περιλαμβάνεται η έκτακτη εισφορά του 2012. Ο λόγος είναι ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενεργοποίησε τη διαδικασία παρακράτησης της εισφοράς από τις συντάξεις μόλις τον Απρίλιο του 2013 παρά το γεγονός ότι η εισφορά ισχύει από το 2011.

Πιο απλά οι 452.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου θα κληθούν με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων να πληρώσουν και την έκτακτη εισφορά του 2012, η οποία δεν παρακρατήθηκε πέρυσι από τις συντάξεις τους. Πρέπει να σημειωθεί πως αυτό ίσχυσε και για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου το 2010. Δηλαδή η έκτακτη εισφορά προστέθηκε στο φόρο που κλήθηκαν τελικώς να καταβάλουν οι εν λόγω συνταξιούχοι.

Πρέπει να σημειωθεί πως με τον Ν.3865/2010 επεβλήθη από την 1η Αυγούστου 2010 η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, σε συντάξεις μεγαλύτερες των 1.400 ευρώ, ενώ με τον Ν.3986/2011, από την 1η Αυγούστου 2011 η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων αυξήθηκε επιπλέον 3% επί της σύνταξης.

Ωστόσο, αν και με τους Ν.4024/2011 και Ν. 4051/2012 οι αποδοχές των συνταξιούχων περικόπηκαν αθροιστικά έως και 53% παρ’ όλες τις ανωτέρω περικοπές, οι συντάξεις στις οποίες επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, εξακολούθησαν να υπολογίζονται επί του αρχικού ποσού τους, πριν αυτές μειωθούν, με αποτέλεσμα να θεωρούνται υπόχρεοι καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχοι οι οποίοι πλέον λαμβάνουν συντάξεις χαμηλότερες των 1400 ευρώ.

Όπως διευκρινίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών οι συνταξιούχοι του Δημοσίου δεν θα συμπληρώσουν τους κωδικούς 333- 334 του Ε1 όπου αναγράφονται τα ποσά της ειδικής εισφοράς που παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Υπενθυμίζεται πως η συμπλήρωση των κωδικών 333-334 είναι απαραίτητη για όλους του μισθωτούς και συνταξιούχους προκειμένου τα προκαταβληθέντα αυτά ποσά να αφαιρεθούν από τα ποσά εισφοράς που αναλογούν στα συνολικά εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2012 από όλες τις πηγές. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν επιβαρύνσεις για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

Ωστόσο, η έκτακτη εισφοράς θα παρακρατηθεί από τους συνταξιούχους του Δημοσίου κατά την εκκαθάριση της δήλωσής τους, ήτοι δεν κινδυνεύουν να πληρώσουν για δεύτερη φορά την εισφορά, καθώς δεν έχουν φορολογηθεί για τις αποδοχές αυτές.