Προσθήκες στο υπάρχον νομικό πλαίσιο (Ν.927/1979) σχετικά με την αντιμετώπιση των φυλετικών διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας, περιλαμβάνει η πρόταση νόμου της ΝΔ, η οποία κατατέθηκε στην Βουλή. Βασικότερη προσθήκη είναι αυτή που σχετίζεται με την επιδοκιμασία ή την υποτίμηση της σοβαρότητας των γενοκτονιών που αναγνωρίσθηκαν από την Ελληνική Βουλή, του ολοκαυτώματος και των εγκλημάτων του ναζισμού, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από διεθνή ή ελληνική δικαστήρια με αμετάκλητες αποφάσεις.

Προβλέπονται δε ποινικές κυρώσεις κατά των δραστών που με πρόθεση δημόσια, προφορικά ή δια του Τύπου, μέσω διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, επιδοκιμάζουν ή υποτιμούν τη σοβαρότητα των γενοκτονιών, του ολοκαυτώματος και των εγκλημάτων του ναζισμού. Η ποινή που προβλέπεται είναι φυλάκιση 3 μηνών έως τριών ετών και χρηματική ποινή 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Με τις ίδιες ποινές θα επιβαρύνεται και όποιος υποκινεί ή προκαλεί βία ή μίσος που στρέφεται κατά προσώπου που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνολογική καταγωγή, όπως και όποιος συνιστά ή συμμετέχει σε οργάνωση η οποία επιδιώκει οργανωμένη προπαγάνδα ή δραστηριότητα κάθε μορφής κατά προσώπων με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.

Επίσης, κυρώσεις προβλέπονται και κατά νομικού προσώπου του οποίου τα φυσικά πρόσωπα που νομίμως το εκπροσωπούν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παραβάσεις του σχετικού νόμου που τελέσθηκαν προς όφελος ή για λογαριασμό του. Οι κυρώσεις αυτές προβλέπουν διοικητικό πρόστιμο από 10.000 έως 100.000 ευρώ, αποκλεισμό από δημόσιες παροχές πάσης φύσεως (επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, επιδοτήσεις και προμήθειες) για διάστημα από έναν έως έξι μήνες.

Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται ως προς το κράτος και τα όργανά του, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα όργανά τους και τους διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Επίσης, με την πρόταση νόμου της ΝΔ αντικαθίσταται εδάφιο του άρθρου 79 του Ποινικού Κώδικα το οποίο θα αφορά και στα αίτια που οδήγησαν σε εγκληματική πράξη η οποία προκλήθηκε από μίσος λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής του παθόντος».

Η πρόταση νόμου υπογράφεται σχεδόν από το σύνολο των βουλευτών της ΝΔ –πλην των μελών του υπουργικού συμβουλίου.

Διαβάστε την Αιτιολογική Εκθεση της Πρότασης Νόμου και τις Τροποποιήσεις στο Νομοσχέδιο