Αποψίλωση ενός οικότοπου ο οποίος φιλοξενεί ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα καταγγέλλει ο Αρχέλων, σύλλογος για την προστασία του εν λόγω είδους. Οι καταγγελίες αφορούν την περιοχή Θίνες Κυπαρισσίας, μεταξύ του ποταμού Νέδα και του χωριού Καλό Νερό.
Πλούσιοι αμμόλοφοι από παράκτια πευκοδάση βρίσκονται σε αυτή την περιοχή των περίπου 10 χλμ., όπου γίνεται το 86% της φωλεοποίησης της καρέτα-καρέτα, η οποία ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 και από τον Σεπτέμβριο του 2006 έχει αναγνωριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας.
Εκεί όμως πρόσφατα οι θίνες οργώθηκαν με αποτέλεσμα την αποψίλωση της βλάστησης μεταξύ των οικισμών Αγιαννάκη και Ελαίας με σκοπό, όπως καταγγέλλει ο Αρχέλων, την τσιμεντοποίηση των αμμολόφων. Έτσι προκαλείται σημαντικότατο πρόβλημα στην επιβίωση της καρέτα-καρέτα και «οι ελληνικές αρχές λάμπουν δια της απουσίας τους. Πόσο ακόμα πρέπει να υποβαθμιστεί η περιοχή για να υλοποιήσουν οι ελληνικές αρχές τις υποσχέσεις τους προς τη διεθνή κοινότητα» σημειώνεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου.
Και ο Αρχέλων καταλήγοντας στηλιτεύει την πολιτεία, που «έχει σταθεί κατώτερη των περιστάσεων και δεν έχει μέχρι σήμερα θεσπίσει και θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας και το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας».