Δύο στους δέκα δόκιμους πλοιάρχους και μηχανικούς που ερωτήθηκαν σε σχετική έρευνα απάντησαν πως έχουν σκεφτεί να μην ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) είτε για οικονομικούς λόγους είτε γιατί θεωρούν ότι δεν θα τα καταφέρουν στα μαθήματά τους.
Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την κατάσταση των δημοσίων ΑΕΝ της χώρας η οποία παρουσιάστηκε σήμερα, Πέμπτη 7/3, σε συνέντευξη Τύπου στο Ίδρυμα Ευγενίδου από τον καθηγητή Επαμεινώνδα Πανά και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη.
Ειδικότερα στην ερώτηση εάν έχει σκεφτεί σπουδαστής να μην ολοκληρώσει τις σπουδές του, το 22,2% των πλοιάρχων απάντησε «ναι» και από τους μηχανικούς το 19% απάντησε θετικά. Ο καθηγητής κ. Πανάς χαρακτήρισε το θέμα των διαρροών σοβαρό πρόβλημα, καθώς το ποσοστό που θέτει ως βάση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μην υπερβαίνει το 5%.
Απογοήτευση από τις σπουδές
Επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα είναι ο βαθμός ικανοποίησης που αποκόμισαν οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού από τις μέχρι τώρα σπουδές (δείκτης ολικής ικανοποίησης): για τους πλοιάρχους ανέρχεται στο 29,7%, για τους μηχανικούς στο 25,8%.
Αυτά που χρήζουν άμεσης βελτίωσης, σύμφωνα με την έρευνα, είναι οι κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές αλλά και η διδασκαλία, ενώ τα βιβλία κρίθηκαν γενικά κατάλληλα από τους σπουδαστές, οι δε παρατηρήσεις τους επιβεβαιώνουν τη σκοπιμότητα καθιερώσεως της κρίσεως των διδακτικών βιβλίων.
Για το θέμα των προγραμμάτων σπουδών και των τεχνολογικών υποδομών, αναφέρεται ότι η ελληνική ναυτική εκπαίδευση διατηρεί σταθερά τη μορφή της για αρκετά χρονικό διάστημα χωρίς να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές αλλαγές.
Άνοιγμα στις νέες τεχνολογίες
Τονίζεται ότι οι ΑΕΝ θα πρέπει να προχωρήσουν σε στρατηγικές επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες με σκοπό την εκπαίδευση των σπουδαστών οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα της μάθησης, το κόστος της εκπαίδευσης και την ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Για το θέμα των κτιριακών εγκαταστάσεων υπογραμμίζεται ότι αν στόχος της μεταρρύθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης είναι να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και την επίδοση των σπουδαστών, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσει και το μαθησιακό περιβάλλον.
Σε καλή ρότα το πρόγραμμα σπουδών
Από τα πέντε κριτήρια που τέθηκαν στην έρευνα (πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτικά ταξίδια, κτίρια διδασκαλία, τεχνολογικές υποδομές) το κριτήριο του προγράμματος σπουδών, δηλαδή τα βιβλία, εμφανίζει μέσο δείκτη ολικής ικανοποίησης πολύ υψηλό: 84,5% για τους πλοιάρχους και 83,1% για τους μηχανικούς.
Στη διαμόρφωση του βαθμού ικανοποίησης που αποκόμισαν οι σπουδαστές πλοίαρχοι από τη μέχρι τώρα φοίτησή τους στις σχολές (δείκτης ολικής ικανοποίησης) συνεισφέρουν με σειρά σημαντικότητας τα κριτήρια: πρόγραμμα σπουδών 84,5%, εκπαιδευτικά ταξίδια 46,4%, κτίρια 44,5%, διδασκαλία 27,8% και τεχνολογικές υποδομές 15,5%.
Για τους μηχανικούς η διαμόρφωση της ολικής ικανοποίησης είναι για το πρόγραμμα σπουδών 83,1%, για τα κτίρια 34,3% για τα εκπαιδευτικά ταξίδια 27,9% για τη διδασκαλία 23% και για τις τεχνολογικές υποδομές 15,4%.
Ο κ. Πανάς είπε ότι η δημόσια ναυτική εκπαίδευση μπορεί να βελτιωθεί, καθώς έχει έναν απολογισμό που έχει βγάλει κάποιους καλούς ναυτικούς στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Για την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση
Αναφερόμενος στο θέμα της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης, είπε ότι για να είναι καλή και ποιοτική θα πρέπει πρώτα από όλα να μην είναι κερδοσκοπική και δεύτερον να μπορεί να καλύπτει όλες τις ειδικότητες των ναυτικών. Υπογράμμισε επίσης ότι το κόστος για τη δημιουργία ιδιωτικής σχολής είναι μεγάλο καθώς χρειάζεται τεχνολογικές υποδομές και καθηγητές με υψηλά στάνταρ, ενώ χαρακτήρισε ακριβό και το κόστος για τον σπουδαστή που θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός στο διεθνές περιβάλλον.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος, αναφερόμενος στα εκπαιδευτικά ταξίδια των σπουδαστών και στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν ως σήμερα να βρουν πλοίο για τον σκοπό αυτό, είπε ότι με βάση και την τελευταία συμφωνία στο υπουργείο Ναυτιλίας, είναι υποχρέωση της ποντοπόρου να μπορέσει να απορροφήσει όσον το δυνατότερο περισσότερους σπουδαστές.
Σε ερώτηση για τη δημιουργία ιδιωτικών σχολών και στη ναυτική εκπαίδευση, τις χαρακτήρισε καλοδεχούμενες, υπό τον όρο όμως, όπως είπε, ο πήχης να είναι υψηλότερος και όποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με την ίδρυση τέτοιων σχολών να μην το κάνει σε βάρος της δημόσιας.
Πρέπει, τόνισε ο κ. Ευγενίδης, το επίπεδο των καθηγητών και η τεχνολογική υποδομή σε αυτές να είναι σε υψηλά επίπεδα, ενώ επισήμανε ότι θα πρέπει να ληφθεί σημαντικό ο ρόλος της χρονικής συγκυρίας καθώς και η προσφορά και ζήτηση ναυτικών, αφού δεν ξέρουμε στο άμεσο μέλλον ποια θα είναι το μέλλον της ακτοπλοΐας η της ποντοπόρου ναυτιλίας.