Μήνας εξελίξεων θα είναι ο Φεβρουάριος για τη μεταρρύθμιση στο Δημόσιο, καθώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την έναρξη της αξιολόγησης των δομών των υπουργείων και των δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και της μετακίνησης των 2.000 υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου αναμένεται να συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, προκειμένου να εγκριθεί το δεύτερο κύμα αξιολόγησης των δομών των υπουργείων (έξι με εννέα υπουργεία), ενώ μέχρι το τέλος του μηνός θα εγκριθούν και τα οργανογράμματα για τα υπόλοιπα υπουργεία.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, άμεσα θα ξεκινήσει και η εφαρμογή των νέων οργανογραμμάτων των υπουργείων, των οποίων οι δομές αναμένεται να μειωθούν γύρω στο 50 τοις εκατό.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης θα ανακοινώσει τις κενές θέσεις στο δημόσιο τομέα, για τις οποίες μπορούν να δηλώσουν προτίμηση οι 2.000 υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι κενές θέσεις είναι πάνω από 10.000 και η τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από το ΑΣΕΠ, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, θα καθορίσει ποιες από αυτές θα είναι ανοίξουν για τους «διαθέσιμους» υπαλλήλους.

Επίσης, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ο κ. Μανιτάκης θα έχει δώσει στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την εφαρμογή των νέων οργανογραμμάτων των υπουργείων, ενώ ταυτόχρονα θα ολοκληρώνεται ή θα έχει ολοκληρωθεί η μεθοδολογία αξιολόγησης ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και η ακριβή διαδικασία για τη «χαρτογράφηση των ικανοτήτων» τους.

Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση των υπαλλήλων θα διεξαχθεί σε τρία βασικά επίπεδα: Το πρώτο αφορά στον προσωπικό φάκελο των υπαλλήλων με την καταγραφή πτυχίων, σεμιναρίων, δεξιοτήτων (χρήση Η/Υ, ξένες γλώσσες κλπ), τα οποία θα ελεγχθούν ενδελεχώς τόσο για τη νομιμότητά τους όσο και για την επικαιροποίησή τους. Για το λόγο αυτό θα υπάρξει και ειδική μηχανογραφημένη φόρμα που θα συμπληρώσουν οι υπάλληλοι.

Το δεύτερο αφορά στον επαγγελματισμό των υπαλλήλων και το τρίτο την αποδοτικότητά του με μέτρηση της παραγωγικότητας κάθε χρόνο.

Τέλος, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επισημαίνει ότι, παράλληλα με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, θα εφαρμοστεί πιστά και ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, προκειμένου να εντοπιστούν και να απομονωθούν ή και να απολυθούν υπάλληλοι που θα διαπιστωθεί ότι απουσιάζουν αδικαιολογήτως από την εργασία τους, για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάλληλοι που έχουν προσκομίσει πλαστά έγγραφα και όσοι έχουν καταδικαστικές αποφάσεις από δικαστήρια για σημαντικά αδικήματα.