Οκτώ χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες αρχίζει ο προγραμματισμός για την εκμετάλλευση του «παγωμένου» τμήματος του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) στο Μαρούσι, στο οποίο θα κατασκευαστούν δύο Μουσεία, νέο, δεύτερο, εμπορικό κέντρο, ανεξάρτητα από αυτό που ήδη λειτουργεί σήμερα, χώροι αναψυχής και γραφεία.

Ειδικότερα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε για επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που προβλέπει την έγκριση ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης τμήματος του ακινήτου του IBC.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο διατάγματος, στο IBC προβλέπεται η δημιουργία: (1) Μουσείου Ολυμπιακών Αγώνων 2004, τουλάχιστον 3.000 τ.μ., (2) Εμπορικών καταστημάτων (μέχρι 2.000 τ.μ.), (3) Χώροι συγκέντρωσης κοινού (μέχρι 1.500 τ.μ.), (4) Χώροι εστίασης και αναψυχής (μέχρι 1.500 τ.μ.), (5) Χώροι γραφείων (μέχρι 3.000 τ.μ.), (6) Χώροι παιδικής αναψυχής ή γυμναστήριο (μικρότερο των 2.500 τ.μ.) και (7) Υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και βοηθητικοί χώροι (μέχρι 7.300 τ.μ.).

Το ακίνητο βρίσκεται στο Μαρούσι και περικλείεται από τη Λεωφόρο Κηφισίας, την οδό Σπύρου Λούη, τον ανατολικό εσωτερικό δρόμο του ΟΑΚΑ και την οδό Αγησιλάου. Το IBC έχει εμβαδόν περίπου 54.600 τ.μ. και είχε ανεγερθεί για τις ανάγκες της τηλεοπτικής κάλυψης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, το κτίριο μετασκευάστηκε κατά το κύριο μέρος του σε εμπορικό κέντρο, ενώ άρχισε η κατασκευή για τη στέγαση στο υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου των Ολυμπιακών Μουσείων, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, ούτε λειτουργήσει μέχρι σήμερα.

Με το άρθρο 21 του μεταολυμπιακού νόμου 3342/2005 ως επιτρεπόμενες λειτουργίες και χρήσεις για το ακίνητο ορίστηκαν για μεν ένα τμήμα του η λειτουργία Μουσείου Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και Παγκόσμιου Μουσείου Κλασικού Αθλητισμού, για δε το υπόλοιπο τμήμα του οι χρήσεις εμπορικών καταστημάτων, χώρου εστίασης, γραφείων και ιατρείων.

Το δικαίωμα αποκλειστικής αξιοποίησης, χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ακινήτου ανατέθηκε στην εταιρεία «Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ». Όμως, το 2012 το δικαίωμα αυτό περιήλθε στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας ΑΕ» με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.