Η γρήγορη αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος μέσω της υλοποίησης των αντίστοιχων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποφυγή λήψης νέων μέτρων.
Τούτο επισημαίνει σε ανάλυσή της η Eurobank, τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα αποφευxθούν νέα μέτρα που θα πληρώσουν οι «συνήθεις ύποπτοι» μισθωτοί και συνταξιούχοι.
Η τράπεζα επικαλείται πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ για την 1η και 2η Αναθεώρηση του 2ου Προγράμματος Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας (Έκθεση του ΔΝΤ στην συνέχεια), σύμφωνα με την οποία, τα έσοδα του Προϋπολογισμού για το 2013 αναμένονται στα €79,1 δισ. μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2012 κατά -6,9% σε ετήσια βάση. Τα αντίστοιχα έσοδα για το 2014 αναμένονται στα €79,1 δισ.
Οι οικονομολόγοι της Eurobank τονίζουν ότι για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η κυβέρνηση την αμέσως επόμενη περίοδο πέρα από τα μέτρα για την αύξηση των εσόδων που αποφασίστηκαν στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-16, θα πρέπει να εντατικοποιήσει την εφαρμογή μιας σειράς από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον τομέα των δημοσίων εσόδων.
Οι κυριότερες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν:
•Την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα συγχωνεύσεων / καταργήσεων.
Σκοπός είναι η απομάκρυνση φορολογούμενου και υπάλληλου ΔΟΥ ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διαφθοράς αλλά και για να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το προσωπικό των ΔΟΥ.
•Την ενίσχυση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου των Φορολογικών Αρχών.
•Τον έλεγχο και την αξιολόγηση σχετικά με την επίτευξη των μηνιαίων στόχων για τα έσοδα.
•Τον καθορισμό συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων για τους φορολογικούς ελεγκτές και την 6-μηνιαία αξιολόγηση των τελευταίων.
Σημειώστε ότι μέχρι σήμερα έχουν οριστεί αντίστοιχοι στόχοι για τον έλεγχο των φορολογουμένων με υψηλά εισοδήματα, των ελευθέρων επαγγελματιών κτλ. Δεν έχει όμως καταστεί δυνατή η επίτευξη των παραπάνω στόχων.
•Την πρόσληψη 200 εξωτερικών ελεγκτών και τη μετακίνηση προσωπικού των ΔΟΥ (2000 άτομα) με αντίστοιχη εμπειρία, στον τομέα εσόδων.
•Τον καθορισμό μηνιαίων στόχων και αντίστοιχη αξιολόγηση επίτευξης αναφορικά με την είσπραξη παλαιών φορολογικών χρεών προς το Δημόσιο και προστίμων.
•Τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την είσπραξη παλαιών φορολογικών χρεών προς το Δημόσιο και προστίμων.
Μεγάλες καθυστερήσεις
«Το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω φορολογικών μεταρρυθμίσεων θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ήδη» υπογραμμίζει η Eurobank.
Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, έχουν σημειωθεί μεγάλες καθυστερήσεις είτε εξαιτίας του πολιτικού κόστους (π.χ. κλείσιμο / συγχωνεύσεις τοπικών ΔΟΥ κτλ.) είτε εξαιτίας της πολυπλοκότητας των ζητημάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν (σύστημα πληροφορικής Elenxis, κτλ.).
Ήδη διορίστηκε ο μόνιμος (5-ετή σύμβαση) Γενικός Γραμματέας για τα Έσοδα σύμφωνα με το πλαίσιο που είχε καθοριστεί από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση την περίοδο Οκτωβρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013.
Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί ο διάλογος για τον καθορισμό του νέου ενιαίου φόρου για τα ακίνητα που θα αντικαταστήσει τους υπάρχοντες φόρους στην ακίνητη περιουσία. Μέσα στον Μάιο αναμένεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο με σκοπό την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.
Ήδη συστήθηκε επιτροπή υπό τον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη που αναμένεται ότι θα υποβάλλει τις προτάσεις της για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος στα τέλη Απριλίου 2012.
Νέα μέτρα
«Η συνέχιση των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των παραπάνω μεταρρυθμίσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των φορολογικών εσόδων για το 2013 και το 2014» τονίζει η Eurobank.
Και συνεχίζει: «Συνεπώς θα γίνει αναγκαία η λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2013 και το 2014 που θα πληρώσουν οι «συνήθεις ύποπτοι» μισθωτοί και συνταξιούχοι.
Ήδη αυτό το ενδεχόμενο δεν το απέκλεισαν ούτε η επικεφαλής του ΔΝΤ C. Langarde, ούτε η τρόικα. Αντίθετα, τόνισαν ότι για να μην φτάσουμε εκεί είναι αναγκαίο να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα.
Προφανώς αυτό το ενδεχόμενο θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα και την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική οικονομία ήδη εισήλθε στον 6ο χρόνο με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ.
Ήδη τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο ΜΠΔΣ 2013-16 επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα και την καταναλωτική δαπάνη.
Αν η μείωση στην συνολική ζήτηση συγκρατηθεί σε επίπεδα κοντά, αλλά χαμηλότερα του -7,0% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, τότε αναμένουμε ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.
Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν το φορολογικό σύστημα. Τρία χρόνια καθυστερήσεων είναι αρκετά. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος».