Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ενωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ) στις 27 Ιανουαρίου.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα έχει διετή θητεία, από 1/2/2013 έως 31/1/2015, πρόεδρος ορίστηκε εκ νέου ο κ. Α. Στελλιάτος, Α’ αντιπρόεδρος ο κ. Ν. Χριστοδουλόπουλος και Β’ αντιπρόεδρος η κυρία Μαρία Ζαχαρίτσα.

Τη θέση του γενικού γραμματέα αναλαμβάνει ο κ. Ν. Δεμέστιχας, ενώ αναπληρ. Γραμματέας ορίστηκε ο κ. Δ. Βενετόπουλος και ταμίας ο κ. Α. Παπαδόπουλος. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ. Γ. Βερνίκος, Χ. Αφρουδάκης και Σ. Κυριακούλης.