Στην υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη της ΟΤΟΕ θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ύστερα από τις συζητήσεις που είχαν με τη διοίκηση της τράπεζας.
Το θετικό κλίμα ακολούθησε την εμπλοκή που είχε προηγηθεί όταν ζητήθηκε από τους εργαζομένους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις, οι οποίες περιείχαν κατά τον σύλλογό τους «απαράδεκτους όρους», σε αντίθεση με όσα είχαν συμφωνηθεί στην τελευταία συνάντηση με τη διοίκηση του ΤΤ το περασμένο Σάββατο.
Τελικώς, όπως ανακοινώθηκε, κατόπιν συζητήσεων μεταξύ της Διοίκησης της «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» και των εργαζομένων, τα θέματα που ετέθησαν επιλύθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ολοκληρώθηκε η κατάρτιση των Συμβάσεων Εργασίας για όλο το προσωπικό.
Επειτα και από τα παραπάνω, επιτυγχάνεται η πλήρης λειτουργία της Νέας Τράπεζας, η οποία με τη βοήθεια όλων και με δουλειά της Διοίκησης και του προσωπικού της θα μπορέσει να επικεντρωθεί στο έργο της.
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, επισημαίνεται ότι η Διοίκηση της «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» θέλει να ευχαριστήσει, για μία ακόμα φορά, τους εργαζόμενους και όλους όσους βοήθησαν για την επιτυχή κατάληξη αυτών των προσπαθειών.