Η συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας προς τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομολογίας θα κριθεί οριστικά από την ελληνική δικαιοσύνη, ενώ το κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να ελευθερώσει την αγορά των τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, με την οποία ερμηνεύει την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για το μονοπώλιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ:

«Το Δικαστήριο για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσε την πάγια νομολογία του, σύμφωνα με την οποία είναι καταρχήν δυνατή η χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, όπως η προστασία των καταναλωτών και η αποτροπή της απάτης και της παροτρύνσεως των πολιτών σε υπερβολική δαπάνη συνδεόμενη με τα τυχερά παίγνια.

Προϋποθέσεις που τίθενται για τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων είναι ότι η ρύθμιση πράγματι ανταποκρίνεται στη μέριμνα για μείωση των δυνατοτήτων συμμετοχής σε παίγνια και για περιορισμό των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτόν με συνεπή και συστηματικό τρόπο και ότι διασφαλίζεται αυστηρός έλεγχος από τις δημόσιες αρχές της επέκτασης του τομέα των τυχερών παιγνίων αποκλειστικώς και μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την καταπολέμηση της συναφούς προς τα παίγνια εγκληματικότητας.

Το Δικαστήριο δεν διέλαβε καμία απολύτως κρίση σχετικά με την ουσία της υπόθεσης, εάν δηλαδή το ρυθμιστικό πλαίσιο των παιγνίων είναι ή όχι συμβατό με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομολογία και παρέπεμψε το ζήτημα της αξιολόγησης της εθνικής νομοθεσίας στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπενθύμιση ότι θα πρέπει αυτό να λάβει υπ’ όψιν του συνολικά τις ρυθμιστικές συνθήκες, ιδίως δε την αυστηρότητα του ασκούμενου από το δημόσιο ελέγχου, τη συνέπεια στην άσκηση της περιοριστικής πολιτικής στα παίγνια και την αναλογικότητα των σχετικών μέτρων.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προχώρησε μάλιστα σε σημαντική κρίση σχετικά με τον αν πρέπει να ανοίξει η αγορά των παιγνίων σε περίπτωση που κριθεί από το ελληνικό δικαστήριο ότι η ρύθμιση είναι αντίθετη στο δίκαιο της Ενωσης.

Κρίθηκε σχετικά ότι προς την καθιέρωση ενός ελευθέρου και ανόθευτου ανταγωνισμού στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής αγοράς, η δημιουργία ενός τέτοιου ανταγωνισμού «στην εντελώς ιδιάζουσα αγορά των τυχερών παιγνίων, δηλαδή μεταξύ πολλών επιχειρηματιών που θα έχουν την άδεια να εκμεταλλεύονται τα ίδια τυχερά παίγνια, είναι δυνατό να έχει επιβλαβές αποτέλεσμα, οφειλόμενο στο ότι οι επιχειρηματίες αυτοί θα είχαν την τάση να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε εφευρετικότητα προκειμένου να καταστήσουν την προσφορά τους ελκυστικότερη από αυτή των ανταγωνιστών τους και, κατά τον τρόπο αυτό, να αυξήσουν τις δαπάνες των καταναλωτών που συνδέονται με τα τυχερά παίγνια, καθώς και τους κινδύνους εξαρτήσεως από τα παίγνια αυτά» και, συνεπώς, το κράτος δεν είναι υποχρεωμένο να ελευθερώσει την αγορά των τυχερών παιγνίων, αν εκτιμά ότι μια τέτοια ελευθέρωση δεν συνάδει προς το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και της κοινωνικής τάξης.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι ακόμη και αν το εθνικό δίκαιο σε σχέση με το μονοπώλιο κριθεί από το εθνικό δικαστήριο ότι δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό το κράτος μέλος δεν υποχρεούται να απελευθερώσει την αγορά τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα κρίθηκε ότι «στο παρόν στάδιο εξελίξεως του δικαίου της Ενωσης, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να διαθέτουν τη δυνατότητα μεταρρυθμίσεως του υφισταμένου μονοπωλίου προκειμένου αυτό να καταστεί συμβατό προς τις διατάξεις της Συνθήκης, ιδίως διά της υποβολής του σε αποτελεσματικό και αυστηρό έλεγχο εκ μέρους των δημοσίων αρχών».

Επειδή έχει ήδη εκκινήσει επιχείρηση παραπληροφόρησης σχετικά με το σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. επισημαίνει ότι η απόφαση αυτή δικαιώνει στους κύριους άξονές της την πολιτική του Ελληνικού Δημοσίου, η δε συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας προς τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομολογίας θα κριθεί οριστικά από την ελληνική δικαιοσύνη.

Σε κάθε δε περίπτωση, επιτρέπει στην ελληνική πολιτεία να συνεχίσει την περιοριστική της πολιτική, μια από τις πιο αυστηρές στην Ευρώπη, με γνώμονα τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της αποτροπής της μετατροπής της χώρας σε ευρωπαϊκό παράδεισο του τζόγου, όπως ορισμένοι οραματίζονται χωρίς να συμβάλλουν ούτε κατ’ ελάχιστον στην ελληνική κοινωνία.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα συνεχίσει την αυστηρή πολιτική έλεγχου, την κοινωνική της προσφορά και τη συμμετοχή της στη δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και προς την κατεύθυνση αυτή εκτιμούμε ότι θα κινηθεί και η αρμόδια ελληνική δικαιοσύνη».

Τι απαντά η Stanleybet

H Stanleybet, η μία από τις τρεις εταιρείες που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ κατά του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ υποστηρίζει ότι «με τη σημερινή ξεκάθαρη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανοίγει ο δρόμος για την άρση του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ και θα πρέπει η κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την απόφαση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stanleybet

«Η Stanleybet καλωσορίζει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) που σηματοδοτεί ένα μεγάλο βήμα εμπρός για την άρση του μονοπωλίου στο επίγειο αθλητικό στοίχημα και προωθεί την εναρμόνιση της ελληνικής αγοράς με τη Συνθήκη της ΕΕ.

Η Stanleybet αισθάνεται εξαιρετικά ικανοποιημένη καθώς η καθαρότητα και σαφήνεια της απόφασης ξεπερνά τις εύλογες προσδοκίες που είχε από την έως τώρα νομολογία του Δ.Ε.Ε και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το μη σύννομο με την Συνθήκη της Ε.Ε του επίγειου μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε και του ελληνικού νομικού πλαισίου αναφορικά με το αθλητικό στοίχημα. Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τη Stanleybet καθώς πρόκειται για την έκτη νίκη της εταιρείας στο ΔΕΕ και την πρώτη της στην Ελλάδα μετά από σχεδόν δέκα χρόνια επίμονων δικαστικών αγώνων, όντας η πρώτη εταιρεία που υπέβαλλε αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας το 2004 με στόχο να επενδύσει στην ελληνική αγορά επίγειου αθλητικού στοιχηματισμού.

Η Stanleybet με συστηματικό και συνεπή τρόπο έχει ως στόχο τη λειτουργία και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο επίγειο αθλητικό στοίχημα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας αγοράς ρυθμισμένης, εναρμονισμένης με το Κοινοτικό Δίκαιο, με κανόνες διαφάνειας που θα συμβάλλουν και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και του παράνομου στοιχηματισμού.

«Η ώρα για ημίμετρα έχει περάσει, είναι καιρός πλέον η Ελληνική Κυβέρνηση να πράξει τα απαραίτητα και να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δ.Ε.Ε» τονίζει ο κ. Μαραγκάκης, Επικεφαλής Επικοινωνιών της Stanleybet, συμπληρώνοντας ότι «υπό το φως και των σημερινών εξελίξεων, η Stanleybet θα εξετάσει με προσοχή αλλά και αποφασιστικότητα τις επόμενες κινήσεις της»».