Την παρέμβασή τους ώστε να μειωθούν τα δανειακά επιτόκια των μελών του ζήτησε με επιστολή του στις ηγεσίες των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).

Με τον τρόπο αυτό θα συμψηφιστεί ως ένα βαθμό η απώλεια εσόδων και χρηματικών ροών των επαγγελματικών φωτοβολταϊκών μονάδων από την καταβολή της εισφοράς επί του κύκλου εργασιών που θεσπίστηκε πρόσφατα.

Ο ΣΠΕΦ ζητεί την άμεση ρύθμιση των δανείων των παραγωγών με στόχο την απόσβεση μέρους της εισφοράς από το τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα ο ΣΠΕΦ ζητεί:
  • Μείωση των επιτοκίων των δανείων που έχουν χορηγηθεί, ώστε να αποσβεστεί από το κόστος δανεισμού κατά το ήμισυ η εισφορά, για όσο αυτή ισχύσει. Ενδεικτικά για περιπτώσεις δανείων στο 75% του κόστους επένδυσης, τούτο συνεπάγεται μια μείωση του επιτοκίου κατά περίπου 350 μονάδες βάσης για όσο διάστημα η εισφορά θα ισχύει. Αυτό αποτελεί πραγματική και σύμμετρη λύση αφού οι παραγωγοί διά της εισφοράς υπόκεινται σε ουσιαστική μείωση της παρούσας αξίας των επενδύσεων τους αλλά και των χρηματοροών που προκύπτουν από αυτές. Έτσι μέρος της πραγματικής μείωσης αυτής οφείλει να διαχυθεί σε όλη την συμμετέχουσα αλυσίδα λειτουργίας των μονάδων αυτών, εξέχον κρίκος της οποίας είναι το τραπεζικό σύστημα.
  • Επέκταση της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής των δανείων των παραγωγών έως το μέγιστο των συμβάσεων ΛΑΓΗΕ / ΔΕΔΔΗΕ όπως αυτό υπολείπεται της αρχικής 20ετίας. Με τον τρόπο αυτό αφενός ελαφρύνεται η χρηματοροή εξυπηρέτησης των δανείων των παραγωγών ώστε να καταστεί βιώσιμη, αφετέρου δίδεται η ευκαιρία στο τραπεζικό σύστημα να ανακτήσει σε απόλυτα ποσά την απώλεια κερδών από τόκους που θα έχει από την προτεινόμενη στο προηγούμενο εδάφιο μείωση των επιτοκίων. Συγκεκριμένα με την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου κατά π.χ. 3 χρόνια η τράπεζα ανακτά σε τόκους το υπερδιπλάσιο της απώλειας που θα έχει κατά την διάρκεια ισχύος της προτεινόμενης έκπτωσης επιτοκίου. Στο σκέλος μάλιστα αυτό ιδιαίτερα θετική συμβολή θα είχε η επέκταση όλων των συμβάσεων ΛΑΓΗΕ / ΔΕΔΔΗΕ στα 25 χρόνια.
«Ο ΣΠΕΦ επί του παρόντος σε κεντρικό επίπεδο διεξάγει σειρά συναντήσεων με τις εμπλεκόμενες τράπεζες υπό το ανωτέρω σύμμετρο πλαίσιο. Κατά την άποψη μας ωστόσο επιβάλλεται το Υπουργείο σας αλλά και η Κυβέρνηση συνολικά να παρέμβει άμεσα στο πρόβλημα, ώστε το τραπεζικό σύστημα να ανταποκριθεί τάχιστα στις ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι χιλιάδες παραγωγοί και οι οποίες δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο με παρατάσεις των δανείων, αφού έτσι παράγονται μόνο περισσότερα κέρδη για τις τράπεζες. Το επαχθές οικονομικό «φορτίο» που αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες παραγωγοί από Φ/Β, συμπεριλαμβανομένων των δραματικών υπερημεριών στις πληρωμές από ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που υπερβαίνουν πλέον τις 150 ημέρες, δεν αφήνει κανένα πλέον περιθώριο ολιγωρίας», καταλήγει η επιστολή του ΣΠΕΦ.