Με στόχο την τόνωση της οικονομίας και την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, οι αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών προωθούν νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να μεταφέρουν πόρους σε ελληνικές επιχειρήσεις ενισχύοντας και τη χρηματοδότηση της «ραχοκοκαλιάς» των μικρών και μεσαίων εταιρειών της χώρας.

Εξάλλου πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που αποτελούν τον ελληνικό παραγωγικό ιστό (εκτός των ναυτιλιακών) δεν διαθέτουν το μέγεθος που απαιτείται για την προβολή τους μέσω των διεθνών δικτύων που καλύπτουν την επενδυτική κοινότητα.
Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα που έχει πραγματοποιήσει το ΧΑ τους τελευταίους 20 μήνες, το ενδιαφέρον των ξένων έχει αυξηθεί σημαντικά.
Οι τομείς που θεωρούνται ελκυστικοί αφορούν την ενέργεια (αιολική, φωτοβολταϊκά, διαχείριση αποβλήτων), τα ακίνητα, τις υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια, οδικοί άξονες κτλ.), τον τουρισμό (ξενοδοχεία και τουριστική κατοικία), καθώς και τις εξαγωγικές και μεταποιητικές εταιρείες.
Η ταχύτητα με την οποία θα μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία και η αγορά μας μπορεί να αυξηθεί μόνο με την εισροή νέων επενδυτικών κεφαλαίων, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΧΑ κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, σημειώνοντας ότι σ’ αυτό θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο η αγορά μας, καθώς δημιουργούνται επενδυτικά οχήματα που θα προβάλλουν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε παραδοσιακούς όσο και σε νέους τομείς της οικονομίας.
Στόχος του ΧΑ είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής πορείας για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, αρχής γενομένης από τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αλλά και στην υλοποίηση του προγράμματος μετοχοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων, είτε μέσω της διάθεσης πακέτων μετοχών των εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα που είναι ήδη εισηγμένες είτε με την πρωτογενή εισαγωγή εταιρειών του Δημοσίου.
Μια πρώτη παρέμβαση λοιπόν αφορά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο τόσο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών όσο και των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ως μηχανισμοί ανάπτυξης. Τα πρώτα που θα επενδύουν σε μετοχές αναπτυσσομένων εταιρειών (π.χ., ενέργεια, υποδομές, διαχείριση απορριμμάτων, πρωτογενής παραγωγή κτλ.) αποτελούν στην ουσία διαπραγματεύσιμα Α/Κ καθώς τα μερίδιά τους θα εισάγονται στην αγορά και θα θεωρούνται «μετοχές». Τα δεύτερα θα μπορούν να επενδύουν σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις αλλά και σε εταιρικά ομόλογα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
Σήμερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 19 εταιρείες οι οποίες θα μπορούσαν εν δυνάμει να εισαχθούν στην εγχώρια μετοχική αγορά.
Μια άλλη παρέμβαση αφορά τον κλάδο των επενδυτικών εταιρειών (ΑΕΕΧ), πολλές εκ των οποίων ως θυγατρικές τραπεζών είχαν συγχωνευθεί (για φορολογικούς λόγους) πριν από μερικά χρόνια με τις μητρικές εταιρείες περιορίζοντας στην ουσία τη συμμετοχή των εγχώριων θεσμικών χαρτοφυλακίων στα δρώμενα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Για να αναβιώσει ο θεσμός εξετάζεται μεταξύ άλλων η μείωση στα 3 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν έναν χρόνο μετά την ίδρυσή τους για να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο.
Παράλληλα θα γίνουν παρεμβάσεις στις διατάξεις που διέπουν σήμερα τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας για να επιτευχθεί η συμβατότητα με τα πρότυπα που έχουν καθιερωθεί πανευρωπαϊκά στον τομέα αυτόν, ενω προωθούνται αλλαγές που αφορούν το καθεστώς διενέργειας δημόσιων προτάσεων, την παροχή πίστωσης αλλά και διευκολύνσεις στον τρόπο λειτουργίας των ΑΕΠΕΥ.
Τέλος, αναμένεται και η εισαγωγή των αποκαλούμενων warrants τα οποία αποτιμώνται παρόμοια με τα δικαιώματα επί μετοχών με συγκεκριμένη τιμή άσκησης, ενώ η συναλλαγή τους προσομοιάζει σε αυτήν των μετοχών. Στην Ελλάδα θα πρωτοεμφανιστούν με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενώ μέσω των warrants γίνεται προσπάθεια επιμήκυνσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην ανακεφαλαιοποίηση.
Τα χρηματιστήρια επιστρέφουν στον ρόλο τους
Στο επίκεντρο οι επενδυτικές ευκαιρίες και η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της οικονομίας

Διανύουμε μια περίοδο όπου η τάση που διαφαίνεται στα χρηματιστήρια παγκοσμίως είναι να επιστρέψουν στον βασικό τους ρόλο, ο οποίος είναι η λειτουργία τους ως αξιόπιστου μηχανισμού άντλησης κεφαλαίων για το σύνολο των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων και νεοσύστατων, σημειώνει ο κ. Λαζαρίδης. Προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο για το Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και για τις εισηγμένες εταιρείες του, είναι κρίσιμη η περαιτέρω διερεύνηση της αναγνωρισιμότητάς τους από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.
Λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της οικονομίας της χώρας μας και το πόσο αυτή στηρίζεται στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, προωθήσαμε, σημειώνει, ένα περιβάλλον συμβατό και ανταγωνιστικό με τις διεθνείς πρακτικές για τη λειτουργία των Listed Funds.
Για την Ελλάδα, όπου η κρίση ρευστότητας έχει περιορίσει δραστικά την πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, ο στόχος της στήριξης κυρίως των επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλης σημασίας, γιατί είναι ο μόνος τρόπος που, όπως φαίνεται, μπορούν να στηριχθούν τα αναπτυξιακά σχέδια του υγιούς παραγωγικού ιστού της χώρας μας.
Στη χώρα μας, υπογραμμίζει, υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες και η συνεισφορά στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, στοχευμένα πια, προς τις κατευθύνσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα αποτελέσουν τους κινητήριους μηχανισμούς ανάπτυξης, βρίσκεται στο επίκεντρο του ΧΑ. Στην κατεύθυνση αυτή ήταν απαραίτητο, αναφέρει, η αγορά μας να δημιουργήσει επενδυτικά οχήματα που θα προβάλουν τις επενδυτικές ευκαιρίες στους παραδοσιακούς όσο και σε νέους τομείς της οικονομίας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ