Τη νόμιμη λειτουργία του ιστορικού γηπέδου του Παναθηναϊκού, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας προωθεί με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα Παρασκευή στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Ειδικότερα, η Λεωφόρος μπορεί να λειτουργεί νομίμως για μία πενταετία έως την έκδοση άδειας λειτουργίας του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στο Βοτανικό και την κατεδάφισή του.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η «τακτοποίηση» αυθαίρετων εγκαταστάσεων της Αλεξάνδρας. Ειδικότερα:
– καθορίζεται η σχετική διαδικασία για τη νομιμοποίηση των κτιριακών και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, τα οποία έχουν ανεγερθεί στο γήπεδο της Αλεξάνδρας χωρίς νόμιμη οικοδομική άδεια.
– εξαιρούνται της κατεδάφισης ακόμη και οι εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης με την προϋπόθεση ότι δεν είναι επικίνδυνες από στατική άποψη
– ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την στατική επάρκεια των εγκαταστάσεων.
Με την απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση επιτρέπεται η έκδοση αδειών για τη βελτίωση, την επισκευή, τη μετασκευή, τη στατική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων χωρίς αύξηση του όγκου τους.
Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος Διπλής Ανάπλασης στις περιοχές της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (Περιοχή Ανάπλασης Ι) και του Βοτανικού (Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ) επανακαθορίζεται από το ΥΠΕΚΑ.
Έτσι πλέον για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Βοτανικό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατεδάφιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Αλεξάνδρας.
Την εκτέλεση των εργασιών και τα έξοδα κατεδάφισης του γηπέδου της Λεωφόρου _ εφόσον τελικά προχωρήσει η διπλή ανάπλαση _ θα αναλάβει οποιοσδήποτε εκ των φορέων υλοποίησης του προγράμματος, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Ερωτηματικά πάντως προκαλεί το γεγονός ότι στις τροπολογίες του ΥΠΕΚΑ δεν γίνεται λόγος για το εμπορικό κέντρο Βωβού στο Βοτανικό.
Αυθαίρετα και τιμολόγηση υδάτων

Με τροπολογία του ΥΠΕΚΑ παρατείνονται ως τις 31 Μαϊου οι διευκολύνσεις για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων. Έτσι θα μπορούν έως τα τέλη Μαΐου καταβάλλοντας το 30% του προστίμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων να έχουν 10% έκπτωση επί του συνολικού προστίμου.

Επίσης, με άλλη τροπολογία, συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων η διαμόρφωση της πολιτικής τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση τους καθώς και η αξιολόγηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός (σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία).

Ωστόσο ο ρόλος της Γραμματείας για την τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι απλώς εποπτικός. Κι αυτό διότι προβλέπεται ότι η τιμολόγηση θα αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) και των επενδυτών.