Είκοσι επτά αποσπασματικές αρχαιότητες από τις αποθήκες του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως θα πάρουν τον δρόμο για το Νέο Μουσείο, καθώς ύστερα από αίτημα του δεύτερου το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά ως προς την παραχώρησή τους.

Το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, που αιτήθηκε την έγκριση μεταφοράς, σχεδιάζει να εντάξει στις αίθουσές του τα 27 αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με μνημεία (κιονόκρανα, σίμες, υδρορρόες, ανθέμια και κέραμοι) που εκτίθενται ήδη στις αίθουσές του.

Τα περισσότερα σώζουν τα χρώματά τους σε κάποια σημεία, γεγονός που θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας ως προς τη χρήση τους, σύμφωνα και με το σκεπτικό των ιθυνόντων του Μουσείου.

Συγκεκριμένα, πλάκες εφαρμογής, εμπόλια και πόλοι (ξύλινα στοιχεία για την κατακόρυφη σύνδεση των σφονδύλων των κιόνων), που προέρχονται από τον Παρθενώνα, πρόκειται να εκτεθούν στη δυτική πλευρά του Β’ ορόφου του Μουσείου της Ακρόπολης, εκεί όπου βρίσκονται τα προπλάσματα και τα τεχνικά στοιχεία των κλασικών χρόνων.

Σίμες, υδρορρόες και κέραμοι του αρχαίου ναού θα τοποθετηθούν στην αρχαϊκή αίθουσα.

Επίσης, ένα τμήμα μαρμάρινου θρόνου θα γίνει αντικείμενο έρευνας για την αναζήτηση συνανηκόντων θραυσμάτων σε αντιστοιχία με τον μαρμάρινο θρόνο που εκτίθεται στην αίθουσα των μεταπαρθενωνείων, ενώ ένα άλλο θραύσμα γλυπτού, που προέρχεται από τον διάκοσμο του Παρθενώνα, έχει σχετιστεί με τις εναέτιες μορφές που εκτίθενται στον Γ΄ όροφο του Μουσείου.

Τα μέλη του ΚΑΣ δεν είχαν αντίρρηση ως προς την παραχώρηση, η δε έκθεση των παραπάνω τμημάτων θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή μουσειολογικής μελέτης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Μουσείων.