Νέο σύστημα αξιολόγησης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, το οποίο αφορά σε πάνω από 180 εκατ. ευρωπαίους πολίτες, υιοθετεί το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΞΕΕ). Το ΞΕΕ προχώρησε στη διερεύνηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος κατάταξης ξενοδοχείων «Hotel Stars Union», αποβλέποντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ξενοδοχίας, τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των ξενοδοχειακών προσφερόμενων υπηρεσιών και την καλυτέρευση της αναγνωρισιμότητας του ξενοδοχειακού προϊόντος από περισσότερους επισκέπτες –καταναλωτές.
Το σύστημα «Hotel Stars Union» εφαρμόζεται σε 13 χώρες, πολλές από τις οποίες είναι σημαντικές πηγές προέλευσης τουριστών για την Ελλάδα (Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία, Ολλανδία, κλπ.). Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την ένταξη στο σύστημα της Ισπανίας, Γαλλίας και Κύπρου, ώστε σύντομα στηνεφαρμογή του και με την ένταξη της Ελλάδας, το σύστημα αξιολόγησης να αφορά 300 εκατ. καταναλωτές και πάνω από 100.000 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Η Συνομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής των κρατών-μελών της Ε.Ε. (Hotels, Restaurants & Cafes in Europe, HOTREC) της οποίας το ΞΕΕ, ως επίσημος εκπρόσωπος της χώρας είναι μέλος από το 1980, ξεκίνησετο 1996 και επίσημα και θεσμικά το 2009, την προσπάθεια εφαρμογής ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών του «Hotel Stars Union».
Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανέσεων και εξυπηρετήσεων της ελληνικής ξενοδοχίας, με βάση το «Hotel Stars Union», ώστε να είναι αναγνωρίσιμο από τον μέσο ευρωπαίο τουρίστα, ανταγωνιστικό με τις ευρωπαϊκές ξενοδοχειακές μονάδες και φιλικό για τον έλληνα ξενοδόχο. Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί ως το πλέον αξιόπιστο μέσο πληροφόρησης για τον ευρωπαίο τουρίστα και ως εργαλείο μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Είναι «αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα σύστημα πιστοποίησης των παρεχόμενων ανέσεων και εξυπηρετήσεων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας που θα λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή», δήλωσε στον χαιρετισμό της η υπουργός Τουρισμού κυρία Ολγα Κεφαλογιάννη και πρόσθεσε ότι έχει ήδη συσταθεί επιτροπή που επεξεργάζεται το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης, καθώς το υπουργείοΤουρισμούέχει αναγνωρίσει τηνανάγκη αναθεώρησης του υφισταμένου, προτρέποντας το ΞΕΕ να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια.
«Το Hotel Stars Union είναι ένα διεθνοποιημένο ποιοτικό σύστημα αξιολόγησης που πληροί και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που θέτουν οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί, διαδικτυακοί και παραδοσιακοί χωρίς αμφισβητήσεις για τις αξιολογήσεις και τα στάνταρ που θέτει», σημειώνει ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Γ. Τσακίρης. «Για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος η εφαρμογή του συστήματος Hotel Stars Union αποτελεί ένα σημαντικό βήμα αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Ο διεθνής ανταγωνισμός επιβάλλει πλέον να διεκδικήσουμε, ως τουριστική παραγωγός χώρα, την κατάταξη που αξίζει στη τουριστική μας βιομηχανία. Το Ξενοδοχειακό επιμελητήριο της Ελλάδος ολοκληρώνει σύντομα τις συζητήσεις με το H.S.U. για την προσαρμογή κάποιων κριτηρίων στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του Ελληνικού Τουρισμού και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα η Ελλάδα θα πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει το 14ο μέλος του», προσθέτει.
Το σύστημα δίνει έμφαση στα κριτήρια επίπλωση/εξοπλισμός και υπηρεσίες, ενώ περιλαμβάνει επίσης τις ομάδες, κτίριο, αναψυχή, Διοίκηση ποιότητας υπηρεσιών και συνεδριακές παροχές εντός του ξενοδοχείου. Εισάγεται επίσης η ένδειξη «Superior» η οποία δεν αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία, αλλά λειτουργεί ως ένα είδος «επιβράβευσης», σήμα ποιότητας και μάρκετινγκ για τα υψηλότερα βαθμολογούμενα ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας.
Η πρώτη φάση της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος σε ξενοδοχειακά καταλύματα κλασικού τύπου ολοκληρώθηκε με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς διαπιστώνεται υψηλή συμβατότητα στις ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες του δείγματος που κυμαίνεται από 78% έως 86%, καθώς πληρούν στις περισσότερες περιπτώσεις τις προϋποθέσεις ένταξής τους, χάρη στις πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ελληνικά καταλύματα, όπως εξοπλισμός δωματίου, υπηρεσίες αναψυχής –ομορφιάς –ευεξίας, συνεδριακές παροχές, κλπ.

Παρατηρητήριο Παραπλανητικής Διαδικτυακής Διαφήμισης

Στον περιορισμό και εξάλειψη των φαινομένων παραπλανητικής προβολής στο διαδίκτυο στοχεύει η σύσταση του Παρατηρητηρίου Παραπλανητικής Διαδικτυακής Διαφήμισης (ΠΠΔΔ), που αποφάσισε το ΞΕΕ. Αφορμή είναι το ότι το τελευταίο διάστημα το Επιμελητήριο γίνεται διαρκώς αποδέκτης παραπόνων και καταγγελιών τόσο από ξενοδόχους, όσο και από πελάτες, που αφορούν σε παραπλανητική προβολή και διαφήμιση καταλυμάτων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
Η μεγάλη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και της χρήσης του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τη δυνατότητα σε ορισμένους επαγγελματίες και μη, εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, να παραπλανούν τους καταναλωτές είτε προβάλλοντας υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται σε αυτές που διαθέτουν στο καταναλωτικό κοινό, είτε προβάλλοντας υπηρεσίες για τις οποίες δεν έχουν πιστοποιηθεί ή αδειοδοτηθεί (π.χ. χρήση του όρου Hotel από μη αδειοδοτημένα καταλύματα).
Το ΠΠΔΔ θα παρακολουθεί εσωτερικά και θα καταγράφει τα κρούσματα και τις πρακτικές που συνιστούν παραπλανητική διαδικτυακή προβολή και διαφήμιση, με τη συλλογή αναφορών από θιγόμενους επαγγελματίες ή πελάτες, οι οποίες θα υποβάλλονται μέσω ειδικής φόρμας διαθέσιμης στο website του ΞΕΕ . Στη συνέχεια το Επιμελητήριο, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες αναλαμβάνει αρχικά τη διακρίβωση της βασιμότητας κάθε αναφοράς και την προώθηση των βάσιμων αναφορών στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες (π.χ. αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Τουρισμού, Οικονομικών, Ανάπτυξης κτλ.). Από τις αρχές του Δεκεμβρίου 2012 που άρχισε η λειτουργία του Παρατηρητηρίου πιλοτικά, συγκεντρώθηκαν 27 αναφορές, από τις οποίες οι 14 έχουν ήδη διευθετηθεί και οι υπόλοιπες εξετάζονται.