Τα ρεκόρ συνεχίζονται για τη λειτουργία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το έργο του οποίου συνεχίσθηκε δυναμικά και το 2012 καλύπτοντας όλους τους τομείς θεμάτων σχετικά με την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με τον απολογισμό έτσι, που έκανε η πρόεδρός του γενική γραμματέας κυρία Λίνα Μενδώνη κατά την ημέρα της κοπής της πίτας του Συμβουλίου, το 2012 πραγματοποιήθηκαν 31 συνεδριάσεις κατά τις οποίες εξετάσθηκαν 1281 θέματα πάσης φύσεως. Επίσης έγιναν 24 αυτοψίες είτε με ολομέλεια του ΚΑΣ είτε με ομάδες ορισμένες από το ίδιο.

«Αν δεν λειτουργούν τα συλλογικά όργανα, τότε δεν λειτουργεί το υπουργείο», είπε σχετικά η κυρία Μενδώνη εξαίροντας την παρουσία των μελών του συμβουλίου, οι οποίοι μετέχουν σ΄ αυτό σχεδόν χωρίς κανένα όφελος.

Αναλυτικότερα από τα 1281 θέματα τα 242 αφορούσαν την συντήρηση και ανάδειξη πολιτιστικών χώρων και μνημείων, τα 211 τις παραχωρήσεις αρχαιολογικών χώρων και μουσείων για εκδηλώσεις και τα 136 τις κηρύξεις ή οριοθετήσεις αρχαιολογικών χώρων. Σημαντικό είναι όμως ότι συζητήθηκαν και 94 θέματα έρευνας πεδίου και συστηματικής αρχαιολογικής ανασκαφής, πράγμα που σημαίνει, όπως είπε η γενική γραμματέας, ότι παρά τη δεινή οικονομική κατάσταση, αρχαιολογικό έργο εξακολουθεί να γίνεται.

Εκεί όπου υπήρξε πτώση ήταν στα αιτήματα των ιδιωτών για ανέγερση οικοδομών γεγονός που αντικατοπτρίζει την οικονομική κρίση. Και οι περισσότερες από τις 24 αυτοψίες εξάλλου είχαν να κάνουν με θέματα, που σχετίζονται με το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο και τον καθορισμό ζωνών προστασίας

Ενδοϋπηρεσιακά τέλος στις εισηγήσεις προηγήθηκε η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με 656 θέματα και ακολούθησαν η Διεύθυνση Βυζαντινών με 425, η Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με 211, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών με 81, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων με 62, η Διεύθυνση Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών με 53, η Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων με 47.

Να σημειωθεί, ότι το μεγάλο ρεκόρ του ΚΑΣ ήταν το 2010, όταν είχαν εξετασθεί 1842 θέματα με ολονύχτιες συνεδριάσεις, διότι επρόκειτο για έργα, που έπρεπε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ ενώ για τον ίδιο λόγο συζητήθηκαν το 2011, 1412 έργα.

Για το καλό της νέας χρονιάς πάντως η πρώτη συνεδρίαση άρχισε από το νούμερο 13 της ημερήσιας διάταξης, που ήταν ευκολότατο. Οσο για το φλουρί της πίτας έπεσε στον καθηγητή και μέλο του ΚΑΣ κ. Νίκο Σταμπολίδη.