Τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 επιβεβαιώνουν την ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.

Τα ταμειακά στοιχεία για το πρωτογενές ισοζύγιο – χωρίς τις δαπάνες
για τόκους – της Γενικής Κυβέρνησης, σε μη ενοποιημένη βάση, εμφανίζουν ένα
πλεόνασμα της τάξεως των 2,3 δισ. ευρώ το ενδεκάμηνο του 2012, έναντι
ελλείμματος 3,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα του ενδεκάμηνου παρέμεινε στο ίδιο
επίπεδο με το δεκάμηνο του 2012, με τις ληξιπρόθεσμες, μάλιστα, υποχρεώσεις να
έχουν μειωθεί κατά 119 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο.

Αυτές οι θετικές εξελίξεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού καταδεικνύουν ότι η
προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας αποδίδει
καρπούς, ενώ διαμορφώνονται και οι προϋποθέσεις για τη σταδιακή επανεκκίνηση
της οικονομίας με στόχο η χώρα να μεταπηδήσει από τον κύκλο των ελλειμμάτων στο
κύκλο της βιώσιμης ανάπτυξης, με στέρεες βάσεις.