• Αναζήτηση
 • Βουλή: Κατατέθηκε την Τρίτη η τροπολογία για τις μετεγγραφές

  Την τροπολογία για τις μετεγγραφές των εφετινών εισακτέων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας το περιεχόμενο της οποίας αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα το «Βήμα» αλλά και την τροπολογία για την μια επιπλέον εξεταστική στην διάρκεια της χρονιάς κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

  Την τροπολογία για τις μετεγγραφές των εφετινών εισακτέων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας το περιεχόμενο της οποίας αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα το «Βήμα» αλλά και την τροπολογία για την μια επιπλέον εξεταστική στην διάρκεια της χρονιάς κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
  Με την δεύτερη τροπολογία, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν οι φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ τον Φεβρουάριο σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο.
  Όπως αναφέρεται στην τροπολογία αυτή: «Αποκλειστικά και μόνο για την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013, δίδεται στους εν λόγω φοιτητές η δυνατότητα να εξεταστούν σε μαθήματα που οφείλουν ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονται σε εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο».
  Στην ίδια τροπολογία, αναφέρεται ότι «οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο».
  Στο νομοσχέδιο κατατέθηκαν και άλλες δύο τροπολογίες που αφορούν στην πρόσληψη καθηγητών σε ΑΕΙ – ΤΕΙ μέσω υποτροφιών ή άλλων πόρων και στην μετάκληση καθηγητών από ΑΕΙ σε ΑΕΙ. Συγκεκριμένα οι τροπολογίες προβλέπουν τα εξής:
   – Μετάκληση καθηγητών πρώτης βαθμίδας από Α. Ε. Ι. της περιφέρειας σε Α. Ε. Ι. της περιφέρειας, σε αντίστοιχες κενές θέσεις. Στη ρύθμιση αναφέρεται ότι είναι δυνατή η μετάκληση καθηγητών πρώτης βαθμίδας από Α. Ε. Ι. της περιφέρειας σε Α. Ε. Ι. της περιφέρειας, σε αντίστοιχες κενές θέσεις. Η μετάκληση πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από πρόταση του 1/4 τουλάχιστον των καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κοσμήτορα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στη σχολή υποδοχής είτε σχετική απόφαση της κοσμητείας της σχολής προέλευσης, με την ο ποια συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή πρώτης βαθμίδας που μετακαλείται στη σχολή υποδοχής.
   – Δυνατότητα κάλυψης διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου των Α. Ε. Ι. από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Α. Ε. Ι.

  Με τη συγκεκριμένη τροπολογία δίνεται η δυνατότητα κάλυψης διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου των Α. Ε. Ι. από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Α. Ε. Ι. Τα Τμήματα μπορούν να προσλαμβάνουν πανεπιστημιακούς υποτρόφους δηλαδή επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή υποψήφιους διδάκτορες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη.

  Κοινωνία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Η επίθεση των ελικοπτέρων… Ο μεγαλοεφοπλιστής, μεγαλογαιοκτήμων Ντίντης Ευπαλίδης έριξε μερικές σταγόνες λεμονιού πάνω στο αβοκάντο του. Ακούμπησε τα μαχαιροπίρουνα στην επιφάνεια του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk