Τα golden boys του Δημοσίου, τους εκπροσώπους του σκληρού πυρήνα του κράτους που «διαπλέκονται» με τον κρατικό κορβανά, το προσωπικό που προσελήφθη με ρουσφέτι ή εκφράζει τις πελατειακές σχέσεις και τους, παντός είδους, πολυθεσίτες, αρπακτικά και λαμόγια που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα επιχειρεί να ελέγξει η κυβέρνηση μέσω της απογραφής τους και διασταύρωσης των περιουσιακών στοιχείων τους. Η νέα απογραφή, την οποία αποφάσισαν να διενεργήσουν οι υπουργοί Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κκ. Γιάννης Στουρνάρας και Αντώνης Μανιτάκης αντιστοίχως, εκτιμάται ότι θα αγγίξει περίπου 100.000 άτομα.

Η διεξαγωγή της απογραφής πραγματοποιείται μετά τη μειωμένη δυναμική της απογραφής του 2010, η οποία είχε αποτέλεσμα να ενταχθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και να υποστούν ελέγχους των περιουσιακών στοιχείων τους τα «συνήθη υποζύγια», που είναι το τακτικό προσωπικό του Δημοσίου, και ταυτόχρονα να μείνουν στο… απυρόβλητο τα «λευκά κολάρα» του κράτους, που είναι τα υψηλά αμειβόμενα στελέχη, τα οποία διορίζονται από την πολιτική εξουσία σε θέσεις-«κλειδιά».


Ελεγχος σε όλους
Αυτή τη φορά όμως το πολιτικό σύστημα, θέλοντας να κάνει μια επίδειξη ήθους και αποκατάστασης της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, αποφάσισε να μην εξαιρέσει από τη νέα απογραφή ακόμη και τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς, το προσωπικό της Βουλής, τους ειδικούς και επιστημονικούς συνεργάτες των βουλευτών και κυρίως τους διορισμένους επικεφαλής των δημοσίων οργανισμών, των ΝΠΔΔ των ΝΠΙΔ (που επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του κρατικού τους προϋπολογισμού ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου), των Ανωνύμων Εταιρειών και των ΔΕΚΟ οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.
Για πρώτη φορά όμως γίνεται διασταύρωση περιουσιακών στοιχείων της «στρατιάς των κομματικών εγκαθέτων», οι οποίοι διατηρούν παχυλούς μισθούς, γράφουν συνήθως στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις αποφάσεις της κυβέρνησης για μείωση των αποδοχών τους και φοροδιαφεύγουν βγάζοντας δημόσιο χρήμα στο εξωτερικό.

Καταγραφή
Η νέα απογραφή, που υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, αποφασίστηκε, εκτός των άλλων, μετά την αδυναμία της κυβέρνησης να δώσει πειστικά στοιχεία στην τρόικα για το εύρος του δημόσιου τομέα και για το μισθολογικό κόστος του Δημοσίου, το οποίο –ειρήσθω εν παρόδω –δεν μειώνεται παρά τις άγριες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Κι αυτό γιατί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών δεν εντάχθηκε το σύνολο του προσωπικού, ούτε καν εκείνο του «στενού» δημόσιου τομέα που απογράφηκε.
Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά, προκειμένου να υποβοηθηθεί στην άσκηση της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, σύστησε ένα ενιαίο Μητρώο των Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο φιλοδοξούσε να περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και τα «ποιοτικά χαρακτηριστικά» του προσωπικού, μια διαδικασία που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2011.

Αναξιόπιστα στοιχεία
Παρά ταύτα, καμία από τις δύο υφιστάμενες βάσεις δεδομένων –ούτε το Μητρώο ούτε η Ενιαία Αρχή -, όπως προκύπτει και από την «αλληλογραφία» μεταξύ της τρόικας και του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεν είναι σε θέση να παράσχει αξιόπιστα στοιχεία. Ακόμη και ο ακριβής συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχει διευκρινιστεί, τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πρώτης απογραφής, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε αξιόπιστη εκτίμηση για τη διαμόρφωση του μισθολογικού κόστους στην πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής ως το 2015.
Αυτός είναι και ο πρώτος λόγος που υπαγορεύει τη νέα απογραφή. Κι αυτό γιατί, εκτός από τις εγγενείς αδυναμίες που παρουσιάζει το όλο εγχείρημα της καταγραφής των στοιχείων των δημοσίων υπαλλήλων, είχε απομείνει εκτός απογραφής ένα σημαντικό τμήμα του δημόσιου τομέα που έχει άμεση σχέση με τη συμπεριφορά των κομμάτων της εξουσίας. Το τμήμα αυτό, που είναι και το πλέον «ευρωβόρο», αποφασίστηκε να απογραφεί άμεσα.

Μέτωπο με τους προνομιούχους
«Πόθεν έσχες» για τα golden boys του κράτους
Είναι η πρώτη φορά από συστάσεως του ελληνικού κράτους που η πολιτική εξουσία ανοίγει μέτωπο με τα «δικά της παιδιά». Η διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων του προσωπικού που θα απογραφεί είναι απολύτως βέβαιον ότι θα φέρει το φως σκανδαλώδεις μισθούς διευθυντικών στελεχών, ύποπτα επιδόματα και παροχές που εκτοξεύουν στα ύψη τις βασικές αποδοχές ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων και μια ολόκληρη στρατιά διπλοαμειβόμενων ή και τριπλοαμειβόμενων από τον κρατικό κορβανά υπαλλήλων.
Tα 7 εκατ. ευρώ άγγιξαν οι αμοιβές και τα έξοδα που καταβλήθηκαν σε συμβούλους του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου την περίοδο από το 2011 ως και τον Μάρτιο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ύστερα από αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν ωστόσο ελλιπή γιατί δεν κατανέμονται επακριβώς στα μισθοδοτούμενα άτομα. Είναι αρκετό όμως να υπογραμμιστεί ότι οι δαπάνες για τα ταξίδια στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ ανήλθαν για την ίδια περίοδο σε 79.000 ευρώ. Επιπροσθέτως, τη διετία Ιούνιος 2010 – Ιούνιος 2012 το σύνολο των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε χρηματοοικονομικούς, νομικούς και τεχνικούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών ανά έργο αποκρατικοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 5.548.935,08 ευρώ.
Το παράδειγμα του ΤΑΙΠΕΔ είναι αποκαλυπτικό. Τα ποσά που δαπανούν σχεδόν όλα τα ΝΠΙΔ σε «χρηματοοικονομικούς, νομικούς και τεχνικούς συμβούλους» είναι τεράστια και κυρίως δεν φαίνονται παρά μόνο στο… λογιστήριο των εταιρειών. Τα χρήματα αυτά καταβάλλονται συνήθως με δελτία παροχής υπηρεσιών και είναι αμφίβολο αν δηλώνονται ακόμη και στην Εφορία.
Ο οικονομικός εισαγγελέας κ. Γρηγόρης Πεπόνης, από την άλλη πλευρά, διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν διευθυντικά στελέχη ΔΕΚΟ όχι μόνο δεν υπέστησαν καμία περικοπή αλλά αντίθετα αύξησαν τις αμοιβές τους «διά της πλαγίας οδού», είτε με χορήγηση ειδικών ή έκτακτων επιδομάτων και αποζημιώσεων είτε με πλασματικές υπερωρίες και έξοδα κίνησης. Η περίπτωση του ΟΠΑΠ, στον οποίο οι μισθοί έχουν εκτοξευθεί στα ύψη λόγω ειδικών συμφωνιών που έχουν υπογράψει οι εργαζόμενοι με τη διοίκηση του οργανισμού, είναι χαρακτηριστική.
«Χρυσοί» όμως χαρακτηρίζονται και οι μισθοί που δίδονται ακόμη και σε υπερχρεωμένες ΔΕΚΟ. Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι στους 11 πιο ζημιογόνους δημόσιους οργανισμούς (ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΔΙΣY, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΕΑΣ, ΕΑΒ, ΕΤΑ, ΤΕΟ και ΟΔΙΕ) ο μέσος ετήσιος μισθός για το 2009 ανέρχεται σε 40.772 ευρώ και είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα και κατά 44,1% υψηλότερος από τον μέσο μισθό στον δημόσιο τομέα.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ