Φορολογικές απορίες

«Φυσικό πρόσωπο δραστηριοποιείται στην ανέγερση και πώληση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής. Διαμέρισμα 70 τ.μ. μπορεί να πωληθεί στον γιο του κατασκευαστή και να απαλλαγεί του ΦΠΑ με γονική παροχή ή δωρεά πρώτης κατοικίας αν ο γιος στερείται πρώτης κατοικίας και δεν έτυχε από τον πατέρα άλλης γονικής παροχής;».

Ο κ. Εμμανουήλ Γαρυφαλάκης ερωτά:

«Φυσικό πρόσωπο δραστηριοποιείται στην ανέγερση και πώληση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής. Διαμέρισμα 70 τ.μ. μπορεί να πωληθεί στον γιο του κατασκευαστή και να απαλλαγεί του ΦΠΑ με γονική παροχή ή δωρεά πρώτης κατοικίας αν ο γιος στερείται πρώτης κατοικίας και δεν έτυχε από τον πατέρα άλλης γονικής παροχής;».

Απάντηση: 1. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980, δεν παρέχεται απαλλαγή από τον φόρο όταν αποκτάται πρώτη κατοικία σε συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού, καθώς και μεταξύ συζύγων. 2. Η μεταβίβαση από εργολάβο-κατασκευαστή ακινήτου με δωρεά ή γονική παροχή δεν μπορεί να γίνει αν δεν προηγηθεί η διαδικασία της αυτοπαράδοσης, οπότε θα καταβληθεί και ο οφειλόμενος Φόρος Προστιθεμένης Αξίας.

Μεγάλη Ακίνητη Περιουσία
Ο κ. Λουκάς Μάντζαρης ερωτά:
«Ελαβα προ καιρού ειδοποίηση για υποβολή δηλώσεων ΦΜΑΠ δεκαετίας από το 1997. Τώρα πληροφορούμαι ότι καλούμαι να πληρώσω αναδρομικά μαζί με τα πρόστιμα, προσαυξήσεις κτλ. το ποσό των 12.500 ευρώ περίπου. Απ’ ό,τι γνωρίζω, τέτοιου είδους οφειλές, εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί, μετά από πάροδο πενταετίας παραγράφονται. Θερμή παράκληση να με ενημερώσετε αν αυτό ισχύει ή υπάρχει (ή μπορεί να υπάρξει) καταστρατήγηση με τυχόν υπουργική απόφαση περί του εναντίον».
Απάντηση: 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 2459/1997 για τον ΦΜΑΠ οριζόταν ότι για την έκπτωση του Δημοσίου από το δικαίωμά του να κοινοποιήσει πράξη επιβολής φόρου και προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 102 του ΝΔ 118/1973, τώρα Ν. 2961/2001. 2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν. 2961/2001, το Δημόσιο εκπίπτει του δικαιώματός του για την κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου και προστίμου προκειμένου:
α. για ανακριβή δήλωση μετά πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση,
β. για παράλειψη δήλωσης ολόκληρης ή μέρους της περιουσίας ή εικονικότητας του συμβολαίου μετά δεκαπενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληξε η προθεσμία για υποβολή της δήλωσης,
γ. για υποβολή προστίμου μετά δεκαετία από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έχει συντελεστεί η παράβαση.

Αντικειμενικές δαπάνες
Ο κ. Σταύρος Σαϊνίδης ερωτά:
«Στο τεύχος Φορολογικός Οδηγός που διανεμήθηκε μαζί με «Το Βήμα», στη σελίδα 10 αναφέρονται τα εξής: Υποχρεούται να υποβάλει δήλωση όποιος κατέχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες συνολικού εμβαδού πάνω από 150 τ.μ. ή κατοικεί σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ. Η ερώτηση είναι αν αυτό είναι το ελάχιστο εμβαδόν ιδιοκατοικούμενου διαμερίσματος ώστε, παρ’ όλο που κάποιος δεν έχει άλλα έσοδα, να υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση και, αν ναι, βάσει ποιου νόμου, εγκυκλίου… και πώς θα τον βρούμε».
Απάντηση: Πράγματι στην περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ ορίζεται ότι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος είναι όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150 τ.μ. ή κατοικούν σε οικοδομή με συνολική επιφάνεια πάνω από 200 τ.μ. Η ρύθμιση αυτή είναι άνευ σημασίας μετά την εισαγωγή του συστήματος των αντικειμενικών δαπανών διότι, σύμφωνα με τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι το φυσικό πρόσωπο που αποκτά αποκλειστικά ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι έγγαμος με κατοικία 40 τ.μ. ιδιόκτητη, μισθούμενη ή δωρεάν παραχωρηθείσα έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Κατάργηση απαλλαγής
Ο κ. Αγγελος Κανδυλάς ερωτά:
«Η κόρη μου το 2010 με τον νόμο του Παπακωνσταντίνου (τριετή απαλλαγή ως 30.000 ευρώ για νέους επιχειρηματίες κάτω των 35 ετών) άνοιξε μια μικρή επιχείρηση. Σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά, με τον νέο φορολογικό νόμο καταργήθηκε το προνόμιο αυτό και καλείται να πληρώσει πολλαπλάσιο φόρο από εκείνο που είχε προβλέψει. Θα ήθελα αν είναι δυνατόν να μου πείτε τη γνώμη σας αν μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά την αναίρεση αυτής της άδικης απόφασης και, αν ναι, με ποια διαδικασία. Σημειώνω ότι αυτό είχε ισχύσει ως κίνητρο για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και έτσι όπως το μεθόδευσαν απετέλεσε παγίδα για όλους εκείνους τους νέους που εμπιστεύθηκαν το κράτος».
Απάντηση: Με τον Ν. 3842/2010 δόθηκε αξιόλογο φορολογικό κίνητρο στους νέους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες ηλικίας ως τριάντα πέντε ετών με απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος ποσού καθαρών κερδών ως 30.000 ευρώ για το πρώτο έτος έναρξης του επαγγέλματος και για τα δύο επόμενα έτη. Η απαλλαγή αυτή καταργήθηκε ένα έτος μετά με τον Ν. 4024/2011, όπως καταργήθηκαν και δεκάδες άλλες απαλλαγές. Αποψή μας είναι ότι η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια μάλλον δεν θα ευδοκιμήσει, μπορεί όμως να επιχειρηθεί.

Επισκευή κατοικιών
Ο κ. Γεώργιος Καφετζόπουλος ερωτά:
«Παρακαλώ γνωρίστε μου αν έξοδα με νόμιμα παραστατικά που έγιναν για επισκευή ακινήτων που εκμισθώνονται και τα ενοίκια δηλώνονται στην Εφορία μειώνουν τα μισθώματα που αναφέρονται στο Ε2 και έτσι το μειωμένο ποσό αναφέρεται στο Ε1 ή υπάρχει κάποιος κωδικός διαφορετικός από εκείνο των κατ/κών δαπανών όπου αναγράφεται η συγκεκριμένη δαπάνη».
Απάντηση: 1. Η έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα (οικοδομές) ποσοστού 40% για δαπάνες επισκευής και συντήρησης αυτών που προβλεπόταν από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ καταργήθηκε από 1.1.2010 με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3842/2010. 2. Με την παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 θεσπίστηκε νέα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα αφαιρούνται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των ακινήτων οι οποίες πραγματοποιούνται από τις σχολάζουσες κληρονομίες, τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές και τις κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ. Ακόμη, σύμφωνα με την ίδια πιο πάνω διάταξη, από το ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων αφαιρούνται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης αυτών οι οποίες πραγματοποιούνται από επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα. 3. Η αναφορά στις πιο πάνω διατάξεις της λέξης «ακίνητα» είναι λαθεμένη. Θα πρέπει να αναφέρεται η λέξη «οικοδομές» γιατί ακίνητα είναι και τα γήπεδα, οι αγροί, οι βοσκότοποι κτλ.

Ατομικές συμβάσεις
Ο κ. Σάββας Τιμονίδης ερωτά:
«Προτού θέσω το ερώτημά μου θα ήθελα να σας ενημερώσω για τον χώρο από τον οποίο προέρχεται το πρόβλημα. Στον χώρο του αθλητισμού υπάρχει ομοσπονδία που λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου αλλά επιχορηγείται από την πολιτεία (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού). Τα τελευταία δύο χρόνια το επιστημονικό-προπονητικό δυναμικό της ομοσπονδίας έχει χάσει πάνω από το 60% των αποδοχών του, λόγω της μείωσης της επιχορήγησης από την πολιτεία. Αντίθετα, το διοικητικό προσωπικό, που αμείβεται με πολλαπλάσιους μισθούς, ουσιαστικά δεν έχει χάσει τίποτε από τις αποδοχές του. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας σε ερωτήματα που του έχουν τεθεί για τους μισθούς των διοικητικών υπαλλήλων, που είναι υπερβολικά υψηλοί – άνω των 3.000 ευρώ – για υπαλλήλους με τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν (απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης οι περισσότεροι), απάντησε ότι δεν μπορεί να μειώσει τους μισθούς τους γιατί δεν το επιτρέπουν οι κλαδικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει.
Μετά τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις, που έχουν επιβάλει μειώσεις μισθών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ερωτώ: είναι δυνατόν να γίνουν νέες ατομικές συμβάσεις σε αυτή την κατηγορία των υπαλλήλων;».
Απάντηση: Για να συναφθούν ατομικές συμβάσεις εργασίας θα πρέπει να έχει λήξει η ισχύς της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, καθώς και ο χρόνος μετενέργειας. Η σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας δεν είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk