Με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα προχωρήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τόνισε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Μαν. Βολουδάκης, ο οποίος συναντήθηκε την Τετάρτη με το Προεδρείο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ο κ. Βολουδάκης παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και υπογράμμισε ότι η προστασία των δεδομένων θα αποτελέσει ιδιαίτερο αντικείμενο επεξεργασίας, κατά την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.
Το μεγάλο στοίχημα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι η ενοποίηση και η επίτευξη διαλειτουργικότητας των μητρώων του δημοσίου, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση του πολίτη, καθώς και οι δυνατότητες αναβάθμισης των υπαρχουσών δομών, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και των άχρηστων διοικητικών διαδικασιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα θα αρχίσει να αποκρυσταλλώνεται τόσο το χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών στα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσο και το εάν θα υπάρξουν αλλαγές στην δουλειά που έγινε την προηγούμενη περίοδο.
Κύκλοι του υπουργείου αναφέρουν ότι προτεραιότητα είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η οποία δεν μπορεί να γίνει δίχως την ενοποίηση των μητρώων και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των πολιτών. Ήδη, ομάδες εργασίες έχουν πιάσει δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση, αναζητώντας την «χρυσή τομή» στην θεσμική θωράκιση των προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, εκκρεμεί η τύχη των έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των ενδοκυβερνητικών διαδικασιών και των τηλεπικοινωνιών του δημοσίου, όπως το «Σύζευξις ΙΙ» και η συνάθροιση της ζήτησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που υπόσχεται ραγδαία μείωση του κόστους στο κράτος.

Επίσης, κατά πληροφορίες, το υπουργείο θα «τρέξει» την δευτερογενή νομοθεσία που εκκρεμεί ακόμη για τα Ανοιχτά Δεδομένα, τα οποία, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορούν μακροπρόθεσμα να δημιουργήσουν ένα νέο κλάδο της οικονομίας με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών περί τα 3,5 δισ. ευρώ και χιλιάδες θέσεις απασχόλησης.