Υψιστης σημασίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες χαρακτηρίζει η Alpha Bank την ομαλή χρηματοδότηση της χώρας μας, η οποία εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της τράπεζας, «πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί μία επανάληψη της χαοτικής κατάστασης που επικράτησε στο τελευταίο τετράμηνο πέρυσι, και που οδήγησε στο PSI και το νέο μνημόνιο, με οδυνηρότατες συνέπειες για την ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Στην εβδομαδιαία ανάλυσή της η Alpha Bank σημειώνει ότι οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες καθώς όλες οι προσπάθειες της κυβέρνησης εστιάζονται πλέον στην εξασφάλιση της επόμενης χρηματοδοτικής δόσης στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, εν μέσω γενικευμένης στενότητας πόρων.

Συγκεκριμένα, στο γ΄ τρίμηνο του 2012, ο σχεδιασμός ήταν να δοθούν στην Ελλάδα 31,3 δισ. ευρώ από το EFSF και η Ελλάδα να συνεισφέρει 1,0 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του προγράμματος.
Τόνωση της αγοράς
Από τους πόρους αυτούς, τα 23,8 δισ. ευρώ είναι για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Συνεπώς, σε καθαρή βάση, οι διαθέσιμοι πόροι θα ανέρχονταν σε 8,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,6 δισ. ευρώ είναι για πληρωμή τόκων και χρεολυσίων.

Συνεπώς, το διαθέσιμο ποσό που θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την οικονομική δραστηριότητα για την ελληνική οικονομία περιορίζεται σε 3,9 δισ. ευρώ.

Από αυτό το ποσό, 1,3 δισ. ευρώ είχε προβλεφθεί για να πληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, και ποσό 2,0 δισ ευρώ για την αποπληρωμή έντοκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, έτσι ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα στις τράπεζες και κατ’ επέκταση στην οικονομία.

Τα υπόλοιπα 0,6 δισ ευρώ προορίζονταν για την χρηματοδότηση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης του 3ου 3μηνου.
Αγνωστη η ταμειακή κατάσταση
Σύμφωνα με την Alpha Bank, η εκταμίευση της δόσης των 31,3 δισ. προϋποθέτει ότι θα έχουν συμφωνηθεί μέτρα 11,7 δισ. για το 2013-2014 και ενδεχομένως πρόσθετα μέτρα (πέραν των 3,0 δισ. που έχουν ήδη συμφωνηθεί αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί) για το 2012, σε περίπτωση που θα κριθεί ότι ο στόχος του προϋπολογισμού είναι ανέφικτος, λόγω των επιπτώσεων της ύφεσης και των καθυστερήσεων στις ιδιωτικοποιήσεις.

Πέραν τούτου, όμως, τονίζει η Alpha Bank, υπάρχει ενδεχομένως και θέμα προσωρινής χρηματοδότησης των αναγκών του δημοσίου μέχρι να εκταμιευθεί η δόση, αν και δεν είναι γνωστή η χρηματοδοτική κατάσταση του ελληνικού δημοσίου (δηλαδή τι αποθεματικά έχει και τι ύψους είναι το προς χρηματοδότηση ταμειακό έλλειμμα μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου).

Ωστόσο, εάν παρ΄ ελπίδα η εκτέλεση του Προϋπολογισμού οδηγεί σε ελλείμματα πέραν των αποθεματικών που ενδεχομένως υπάρχουν, τότε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ιδιωτικό τομέα θα συνεχίσουν να αυξάνονται όχι μόνο σε επιχειρήσεις αλλά και σε νοικοκυριά.