Από τις 16 έως τις 27 Ιουλίου θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να ενταχθούν στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων και τους πίνακες διορισμών για το σχολικό έτος 2012-13.

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και των πινάκων διορισμών (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία, πίνακας 24/μηνου και πίνακας 30/μηνου) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013 , καλούνται να ενταχθούν στους πίνακες οι εξής κατηγορίες εκπαιδευτικών :

-όσοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30.06.2010

-όσοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο ή και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου

-όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στον συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης και του βαθμού του πτυχίου τους.