Μία έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν μπορεί ακόμη να αποκλεισθεί, γεγονός που αποτελεί πηγή ανησυχίας, αναφέρει ο ΟΠΕΚ (Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών) στη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου.

«Μία τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε μαζική εκροή κεφαλαίων από τη χώρα και θα κατέληγε στη χρεοκοπία της με αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα στην Ευρωζώνη και πέραν αυτής» αναφέρει η έκθεση του ΟΠΕΚ.

Η έκθεση προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση για το πετρέλαιο θα επιβραδυνθεί σε σχέση με ένα ήδη εξασθενημένο επίπεδο το 2012, αναφέροντας ως λόγους τις ανησυχίες για την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, την παραπαίουσα οικονομική ανάκαμψη στην Αμερική και την επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές.

Ο ΟΠΕΚ, που παράγει το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, αναφέρει ότι τα υγιή επίπεδα παραγωγής από τις παραγωγούς – χώρες εκτός του ΟΠΕΚ τον επόμενο χρόνο θα ήταν επαρκή για να καλύψουν τη μέτρια αύξηση στη ζήτηση, χωρίς να χρειασθεί η αύξηση της παραγωγής από τις χώρες του ΟΠΕΚ.

Ο ΟΠΕΚ άφησε την πρόβλεψή του για αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου εφέτος αμετάβλητη στα 0,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα και εκτίμησε ότι η αύξηση της ζήτησης το 2013, θα περιορισθεί στα 0,82 εκατ. βαρέλια την ημέρα.