Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Ολι Ρεν, αναγνωρίζει αλλά και θεωρεί θεμιτό ότι τα δάνεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) πρέπει να καλύπτουν την τράπεζα για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ελλάδας από το ευρώ και να δίνονται με βάση το βρετανικό δίκαιο.

Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου κ. Ρεν που δόθηκε μετά από σχετικές ερωτήσεις του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Χουντή αλλά και του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

Η ερώτησή του Ν. Χουντή αφορούσε στις αποκάλυψεις του Τύπου τον Απρίλιο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιδιώκει στις νέες δανειακές συμβάσεις με ελληνικές επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), να περιλαμβάνονται όροι που θα εξασφαλίζουν την ΕΤΕπ και για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ και της υπαγωγής των δανείων στο «βρετανικό δίκαιο» σε περίπτωση νομικών διαφορών. Όροι, όμως, που δεν περιλαμβάνονται σε καμία προηγούμενη σύμβαση της ΕΤΕπ με τη ΔΕΗ ή με άλλη ελληνική επιχείρηση.

Ο Ν. Χουντής ρωτούσε τον Επίτροπο αν «Μπορεί να διαψεύσει κατηγορηματικά ότι η ΕΤΕπ ζήτησε και εξετάζει να περιληφθούν νέες ρήτρες, που δεν υπάρχουν σε προηγούμενες συμβάσεις και οι οποίες αφορούν στο νόμισμα αποπληρωμής και στην επιλογή του βρετανικού δικαίου ως βάσης επίλυσης τυχών νομικών διαφορών; »

Ο κ. Ρεν, στν απάντηση του στους δύο ευρωβουλευτές, αναγνωρίζει το γεγονός και μάλιστα το θεωρεί θεμιτό αφού απαντάει ότι «Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ΕΤΕπ πρέπει να εφαρμόζει τις καλύτερες τυποποιημένες ρήτρες τραπεζικής πρακτικής για όλες τις χρηματοδοτούμενες συμβάσεις των οποίων η υλοποίηση γίνεται υπό την ευθύνη της ΕΤΕπ».

Το πλήρες κείμενο της αλληλογραφίας μεταξύ του Ν. Χουντή και του Ολι Ρεν

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004329/2012

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Νέοι όροι στα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ελλάδα η αποκάλυψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιδιώκει στις νέες δανειακές συμβάσεις με ελληνικές επιχειρήσεις, εν προκειμένω τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), να περιλαμβάνονται όροι που θα εξασφαλίζουν ότι η τράπεζα θα αποπληρωθεί στο νόμισμα στο οποίο έδωσε το δάνειο και ότι τα δάνεια θα υπάγονται στο «βρετανικό δίκαιο». Όροι, όμως, που δεν περιλαμβάνονται σε καμία προηγούμενη σύμβαση της ΕΤΕπ με τη ΔΕΗ ή με άλλη ελληνική επιχείρηση.

Με δεδομένο ότι οι ενέργειες αυτές της ΕΤΕπ παραπέμπουν στο ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, και ότι οι όποιες διαψεύσεις, μέχρι τώρα, θεσμικών οργάνων της ΕΕ, επιβεβαίωσαν μάλλον παρά διέψευσαν το γεγονός, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια είναι τα δάνεια που έχουν ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση για χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων και τα οποία εξετάζει η ΕΤΕπ;

2. Μπορεί να διαψεύσει κατηγορηματικά ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ζήτησε και εξετάζει να περιληφθούν νέες ρήτρες, που δεν υπάρχουν σε προηγούμενες συμβάσεις και οι οποίες αφορούν στο νόμισμα αποπληρωμής και στην επιλογή του βρετανικού δικαίου ως βάσης επίλυσης τυχών νομικών διαφορών;

Απάντηση του κ Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή πληροφορεί το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου ότι όλα τα έργα υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΤΕπ, περιλαμβανομένων και αυτών που αξιολογούνται προς το παρόν στην Ελλάδα (http://www.eib.org/projects/pipeline/index.htm)

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ΕΤΕπ πρέπει να εφαρμόζει τις καλύτερες τυποποιημένες ρήτρες τραπεζικής πρακτικής για όλες τις χρηματοδοτούμενες συμβάσεις των οποίων η υλοποίηση γίνεται υπό την ευθύνη της ΕΤΕπ.