«Θα προτείνουμε χρονική μετάθεση του στόχου της περαιτέρω μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος πέραν του 2014, προκειμένου να αποφευχθεί η βαθύτερη ύφεση και η μεγαλύτερη ανεργία σε σχέση με τα αρχικά δεδομένα» είπε από τη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, επαναλαμβάνοντας όμως ότι «η διαπραγμάτευση πρέπει να έχει αναγκαστικά συναινετικό χαρακτήρα», αφού «αυτή η επιμήκυνση απαιτεί πρόσθετη χρηματοδότηση από τη διεθνή κοινότητα».

«Ναι, υπάρχει κάποιο άλλο μείγμα πολιτικής και διαπραγματευτικής συμπεριφοράς, το οποίο μπορεί να είναι λιγότερο οδυνηρό για τον ελληνικό λαό, περισσότερο αποτελεσματικό και συνάμα αποδεκτό στη διεθνή κοινότητα που μας στηρίζει χρηματοδοτικά και πολύ γενναία, διότι μία δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς άμεσες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες κάνει την περίοδο προσαρμογής μακρύτερη και πιο επώδυνη απ’ όση θα μπορούσε να είναι» υποστήριξε, σημειώνοντας:

«Το ζητούμενο σήμερα είναι να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας, να επιδιώξουμε τη σύζευξη δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής ανάπτυξης, μέσω επενδύσεων, ιδιωτικών και δημόσιων, και αποκρατικοποιήσεων. Να επιδιώξουμε την αναγνώριση των δυσμενών επιπτώσεων της ύφεσης, προσαρμόζοντας το ακολουθούμενο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Κυρίως όμως να παραμείνουμε αξιόπιστοι συνδιαμορφωτές της οικονομικής πολιτικής όταν η Ευρωζώνη αρχίσει να συζητά μείζονες αλλαγές ομοσπονδιακού χαρακτήρα».

Ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι οι συνολικοί πόροι που διατίθενται στην Ελλάδα, από τους επίσημους μηχανισμούς χρηματοδότησης, μαζί με τα χρήματα που διατίθενται για την επιβίωση των τραπεζών, καθώς και τους μη δανειακούς πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πόρους για τη στήριξη των αγροτών, ανέρχονται στα 500 δισ. ευρώ.

«Είναι το μεγαλύτερο πακέτο βοήθειας που έχει δοθεί ποτέ σε χώρα, στην ιστορία» είπε, τονίζοντας ότι «χωρίς τη χρηματοδότηση αυτή η κοινωνική ζωή στον τόπο μας θα ήταν πολύ χειρότερη από τη σημερινή, το επίπεδο της ευημερίας θα είχε γυρίσει στο 1960».

Ο υπουργός Οικονομικών παραδέχθηκε ότι η δημοσιονομική πολιτική που υιοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια «έχει επιδράσει υπερμέτρως αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα». «Μέρος της ευθύνης αποδίδεται» συνέχισε «στο ότι δεν κατορθώσαμε να προωθήσουμε τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα τις ιδιωτικοποιήσεις, γι’ αυτό και πρέπει να τις κάνουμε τώρα».

«Πρέπει να ομολογήσουμε ότι όλοι μας δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε το απαιτούμενο κλίμα που θα ξεδίπλωνε εποικοδομητικά και προς τη σωστή κατεύθυνση τις δυνατότητες των πολιτών μας. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια παραμένουμε θεατές στις εξελίξεις αυτές, χωρίς να συμμετέχουμε ενεργά στην εθνική προσπάθεια για έξοδο της χώρας από την κρίση» σημείωσε.

Ο κ. Στουρνάρας είπε επίσης ότι «υποτιμήθηκαν απ’ όλους μας και κυρίως από την τρόικα οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής και της πιστωτικής στενότητας ενώ πράγματι οι κυρίαρχες σήμερα δυνάμεις στην Ευρωζώνη έθεσαν ως απόλυτη προτεραιότητα μόνο την εξάλειψη των ελλειμμάτων και όχι την ανάπτυξη».