Μεγάλο σκάνδαλο, ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, διερευνά ο ΣΔΟΕ και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στον Δήμο Χαλανδρίου, με αφορμή κονδύλια για τον καθαρισμό περιοχής που διέμεναν ρομά. Στελέχη του δήμου φέρεται -σύμφωνα με το πόρισμα- να προχώρησαν σε παράτυπες συμφωνίες με εταιρείες μίσθωσης οχημάτων μέσα από τις οποίες χάθηκε ένα μεγάλο μέρος των τριών εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τη βελτίωση χώρων που διέμεναν αθίγγανοι. Σύμφωνα μάλιστα με το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης σε δεκάδες περιπτώσεις μίσθωσης οχημάτων για έργα στον δήμο, αυτό διαπιστώθηκε εκ των υστέρων. Οι κάτοχοι των οχημάτων δεν γνώριζαν τίποτε για την ανάθεση και για την υπηρεσία που υποτίθεται ότι προσέφεραν. Ηδη ο ΣΔΟΕ έχει αναλάβει την έρευνα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στελεχών του δήμου Χαλανδρίου -ανάμεσα σε αυτούς και ένας αντιδήμαρχος- που φέρεται να πρωτοστάτησαν στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Η έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης την οποία αποκαλύπτει «Το Βήμα», συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2012 σχετικά με έργο προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων ευρώ -την περίοδο 2006-2008 – για τη μίσθωση αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού για τον καθαρισμό και αποκομιδή μπάζων και απορριμμάτων περιοχών διαβίωσης αθίγγανων στον δήμο Χαλανδρίου με την επίκληση του «σοβαρού κινδύνου υγείας» για τους κατοίκους του δήμου. Ενα μέρος του έργου αφορούσε τον καταυλισμό των αθίγγανων στην περιοχή του Νομισματοκοπείου, όπου κατασκευάσθηκε και ο σταθμός του Μετρό.
Ομως σε αυτό το έργο φέρεται να υπήρξαν ύποπτες συμφωνίες στελεχών του δήμου με τους υπεύθυνους εταιρείας που ανέλαβε το έργο… Στο πόρισμα των ελεγκτών σημειώνεται ότι «στη μελέτη του δήμου Χαλανδρίου γίνεται απλή απαρίθμηση των απαιτούμενων μηχανημάτων χωρίς την επιμέτρηση του όγκου των προς αποκομιδή απορριμμάτων σε σχέση με την συνολική επιφάνεια των περιοχών διαβίωσης αθίγγανων μέσα στον δήμο Χαλανδρίου. Ετσι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί το υπολογιζόμενο κόστος του έργου».
Επιπλέον εντοπίσθηκε σειρά παρατυπιών στη διαδικασία προφορικής δημοπρασίας και κατακύρωσης του έργου σε τεχνική εταιρεία. Ακόμη προέκυψε ότι για το συγκεκριμένο έργο υποβλήθηκε πίνακας εργασιών για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είναι ανακριβής ως προς την απασχόληση 18 περιπτώσεων οχημάτων. Ακόμη φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν οκτώ οχήματα τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα στα σχετικά μηχανογραφικά αρχεία του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ακόμη σημειώνεται ότι ποσοστό 66,6% των κατόχων των συγκεκριμένων οχημάτων, με επιστολές τους στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, δήλωσαν ότι «ουδέποτε το όχημα που είχαν στην κατοχή τους κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα απασχολήθηκε στις συγκεκριμένες εργασίες». Επί πλέον τρεις κάτοχοι βεβαίωσαν ότι τα οχήματα απασχολήθηκαν μόνο κάποιες μέρες κι όχι όλο το προαναφερόμενο διάστημα των 75 ημερών που φέρεται να διήρκεσαν τα έργα. Μάλιστα υπολογίζεται ότι μόνο στον «κύκλο των χαμένων φορτηγών» χάθηκαν 333.750 ευρώ από τα ταμεία του δήμου.

Τέλος στο πόρισμα των ελεγκτών σημειώνεται ότι «η παραλαβή του έργου έγινε από διμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου, κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων».