Ο κ. Ελευθέριος Λογοθέτης ερωτά:
«Θα ήθελα παρακαλώ να μου απαντήσετε εάν τα ποσά εισφοράς που έχουν πληρωθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2011, α) μέσω της ΔΕΗ βάσει των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου και β) βάσει του ετήσιου φορολογικού εισοδήματος (Ν 3986/2011) πρέπει να αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα που θα υποβάλουμε στην Εφορία εφέτος, όπως γίνεται με τα ποσά αλληλεγγύης που κρατήθηκαν από τους ασφαλιστικούς φορείς. Εάν θα πρέπει να αφαιρεθούν, πού θα καταχωριστούν τα ποσά αυτά στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλουμε εφέτος;».
Απάντηση: Το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, καθώς και η εισφορά αλληλεγγύης δεν αφαιρούνται από το εισόδημα ούτε μειώνουν τον φόρο εισοδήματος.

Δαπάνη εξοχικής κατοικίας
Ο κ. Βασίλης Χατζηπαντελής ερωτά:
«Στη φορολογία εισοδήματος (Ε1) η αντικειμενική δαπάνη αναφορικά με τη δευτερεύουσα κατοικία/ εξοχική, «λαμβάνεται το ήμισυ της αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει όταν υπάρχει κύρια με συνυπολογισμό των βοηθητικών χώρων». Ερώτημα: Εάν η κύρια πλέον βοηθητικών χώρων αντικειμενική δαπάνη προσδιοριστεί σε 15.000 και η «δευτερεύουσα εξοχική» εκ 30 τ.μ. το ποσό της αντικειμενικής της δαπάνης ποιο θα είναι; 7.500 ευρώ για 30 τ.μ.;
  • Στη Φορολογία Εισοδήματος (Ε1) εάν ο σύζυγος έχει δηλωθέν εισόδημα 30.000 ευρώ και μηδέν ποσό αντικειμενικών δαπανών, ενώ η σύζυγος έχει δηλωθέν εισόδημα 20.000 ευρώ με τεκμαρτές δαπάνες (π.χ. κύρια κατοικία, εξοχικό, αυτοκίνητο κτλ.) συνολικού ποσού 35.000 ευρώ. Πώς θα φορολογηθούν; Τα δηλωθέντα εισοδήματα προστίθενται και συγκρίνονται με το σύνολο των τεκμαρτών προσδιορισθέντων εισοδημάτων»;
Απάντηση: 1. Στη διάταξη της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων, και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσότερων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών και των βοηθητικών χώρων αυτών, η οποία ορίζεται στο 1/2 της αντικειμενικής δαπάνης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α’, δηλαδή στο 1/2 της αντικειμενικής δαπάνης της κύριας κατοικίας. Η ασαφής αυτή διάταξη έχει προκαλέσει παρερμηνείες. Η αληθής έννοια της διάταξης αυτής είναι ότι η αντικειμενική δαπάνη της δευτερεύουσας κατοικίας προσδιορίζεται όπως ακριβώς προσδιορίζεται η αντικειμενική δαπάνη της κύριας κατοικίας και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει μειώνεται κατά 50%. Ετσι η αντικειμενική δαπάνη της δευτερεύουσας κατοικίας των 30 τ.μ. θα είναι: 30×40= 1.200×50%= 600 ευρώ.
2. Εφόσον το συνολικό πραγματικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες, η φορολογική υποχρέωση κάθε συζύγου θα υπολογιστεί με βάση το πραγματικό εισόδημα.

Υπολογισμός αποδείξεων

Ο κ. Σωτήρης Γεννατάς ερωτά:
«Παρακαλώ γνωρίστε μου εάν το ποσοστό του 25% των αποδείξεων υπολογίζεται επί του ακαθάριστου ή του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος. Ευχαριστώ εκ των προτέρων».
Απάντηση: Το ποσοστό 25% των αποδείξεων δαπανών που πρέπει να προσκομιστούν για να «λειτουργήσει» το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου, υπολογίζεται στο πραγματικό φορολογητέο εισόδημα ή στο τεκμαρτό εισόδημα αν αυτό είναι μεγαλύτερο του πραγματικού.

Λύση σύμβασης
Ο κ. Χρήστος Γιουζουμτσίδης ερωτά:
«Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου που ξεκίνησε από 01.03.2006 και ακαθάριστες αποδοχές 1.444,00 ευρώ. Αν παραιτηθώ τέλος Ιουλίου με 18 ημέρες υπόλοιπο αδείας τι δικαιούμαι συνολικά (επίδομα Χριστουγέννων, επίδομα Πάσχα κτλ.);».
Απάντηση: Με την παραίτησή σας από την επιχείρηση στην οποία εργάζεστε θα πρέπει να σας καταβληθούν οι αποδοχές των υπολοίπων ημερών αδείας, το επίδομα αδείας, αν αυτό δεν σας έχει καταβληθεί, καθώς και αναλογία του δώρου Χριστουγέννων. Δώρα Πάσχα 2013 δεν δικαιούστε.

Τεκμαρτό εισόδημα
Η κυρία Αρτεμις Αντωνιάδου ερωτά:
«Σχετικά με τα τεκμήρια, για να υπολογίσω – ούσα άνεργη επαγγελματίας – ποιο είναι το ύψος του τεκμαρτού εισοδήματος στο οποίο θα φορολογηθώ, θα υπολογίσω 3.000 ευρώ άγαμη ή 5.000 ευρώ έγγαμη. Είμαι διαζευγμένη με παιδί».
Απάντηση: Εφόσον είστε διαζευγμένη, η ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης είναι 3.000 ευρώ. Στη δαπάνη αυτή θα προστεθεί η αντικειμενική δαπάνη της κύριας κατοικίας, ανεξάρτητα αν αυτή είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη, η αντικειμενική δαπάνη της δευτερεύουσας κατοικίας, αν αυτή υπάρχει, η αντικειμενική δαπάνη του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, αν υπάρχει, καθώς και οι λοιπές αντικειμενικές δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ΚΦΕ.

Κάτοικοι αλλοδαπής
Ο κ. Ευάγγελος Προδρόμου ερωτά:
«Είμαστε σύζυγοι, Κύπριοι υπήκοοι. Εχουμε ένα διαμέρισμα 120 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με 50-50 επικαρπία ο καθένας μας και ψιλή κυριότητα στην κόρη μας, στην οποία το έχουμε δωρεάν παραχωρήσει για κατοικία της. Εισόδημα στην Ελλάδα δεν έχουμε, είμαστε συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί της Κύπρου. Η προστιθέμενη διαφορά δαπάνης για το σπίτι αυτό για τον καθένα μας είναι 3.645: 1) Υποχρεούμεθα σε δήλωση; 2) Αν ναι, φορολογούμαστε γι’ αυτή την αντικειμενική δαπάνη; 3) Μπορούμε να δηλώσουμε για την κάλυψη της αντικειμενικής δαπάνης τα εισοδήματά μας που λαμβάνουμε στην Κύπρο, αφού δεν φορολογούνται στην Ελλάδα;».
Απάντηση: 1. Στη διάταξη της περίπτωσης η’ του άρθρου 18 του ΚΦΕ ορίζεται ότι οι αντικειμενικές δαπάνες και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. 2. Ούτε υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχετε με βάση τα στοιχεία που αναφέρετε στην επιστολή σας.
Η ίδια πιο πάνω απάντηση αφορά και τον κ. Ιωάννη Μπάτζιο, ο οποίος υπέβαλε ανάλογο ερώτημα.

Δήλωση κατοικίας
Ο κ. Γεώργιος Χαλιμούρδας ερωτά:
«Ακίνητο (σπίτι 120 τ.μ.) που έχει παραχωρηθεί από γονείς με γονική παροχή, κρατώντας την επικαρπία: α) δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του γονέα; β) συμπεριλαμβάνεται στο τεκμήριο διαβίωσης του γονέα»;
Απάντηση: Ο επικαρπωτής της κατοικίας είναι υπόχρεος σε φόρο. Ο επικαρπωτής της κατοικίας θα αναγράψει αυτή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να υπολογιστεί η αντικειμενική δαπάνη της κατοικίας, κύριας ή δευτερεύουσας.

Αλλαγή χρήσης
Η κυρία Ελένη Αγγελάκη ερωτά:
«Η αλλαγή χρήσης βοηθητικών χώρων σύμφωνα με τον Ν. 3843/2010 πρέπει να δηλωθεί εφέτος; Το πρόστιμο πληρώθηκε μέσα στο 2011».
Απάντηση: Η αλλαγή χρήσης των βοηθητικών χώρων που έγινε με τον Ν. 3843/2010 θα δηλωθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013.

Τόκοι καταθέσεων
Ο κ. Σπύρος Φουρνιστάκης ερωτά:
«Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν οι τόκοι καταθέσεων εσωτερικού στη φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα του 2011); Δεν αναφέρομαι στην περίπτωση δήλωσης των τόκων για την κάλυψη τεκμηρίων που δεν καλύπτονται από τα υπόλοιπα εισοδήματα. Αναφέρομαι στην πιθανότητα να θεωρούνται «αποκρυφθέντα» εισοδήματα καθότι εάν δηλώνονταν θα υπολογιζόταν φόρος αλληλεγγύης επί αυτών».
Απάντηση: Οι τόκοι καταθέσεων αποτελούν εισόδημα που φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής δήλωσης. Η αναγραφή τους στη φορολογική δήλωση δεν είναι υποχρεωτική. Αν αναγραφούν, επί του ποσού αυτών θα υπολογιστεί εισφορά αλληλεγγύης.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ