Τίτλοι τέλους στο σήριαλ του παρ΄ ολίγον γάμου Alpha Bank και Eurobank μπήκαν την Τρίτη, μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης της πρώτης για ακύρωση της συγχώνευσης των δύο τραπεζών.

Μιλώντας στους μετόχους της Alpha ο πρόεδρος της κ. Γιάννης Κωστόπουλος εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν τη διοίκησή της σε ανάκληση των αποφάσεων συνένωσης με την Eurobank.

Όπως είπε, το ενιαίο σχήμα θα χρειαζόταν 9 δισ. ευρώ για την επαναφορά των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας στα ελάχιστα επιτρεπτά όρια, σημειώνοντας ότι αυτό θα οδηγούσε σε άμεση κρατικοποίησή του.

Σύμφωνα με τον κ. Κωστόπουλο, δεν ήταν η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των δύο τραπεζών που οδήγησε σε ναυάγιο, αλλά η μεταβολή των οικονομικών συνθηκών που δεν επέτρεπαν την υλοποίηση της συμφωνίας.

Η θέση της Eurobank

Στη γενική συνέλευση παραβρέθηκε και εκπρόσωπος της Eurobank που πήρε το λόγο.

Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, γενικός διευθυντής του Τομέα Στρατηγικής & Επενδύσεων του Ομίλου Eurobank EFG μεταξύ άλλων ανέφερε προς τους μετόχους της Alpha Bank:

«Η Eurobank έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια τις οικονομικές και νομικές αντιρρήσεις της σε αυτήν τη μονομερή αναστροφή της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο Τραπεζών, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και τις αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά τα περί μεταβολής των οικονομικών και λοιπών δεδομένων, οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς και επιβαρύνουν αναλογικά το σύνολο των ελληνικών τραπεζών. Σε καμία δε περίπτωση, η μεταβολή των συνθηκών δεν επηρέασε δυσανάλογα την Alpha Bank ή την Eurobank.

Σε κάθε περίπτωση, σ’ ένα τόσο ρευστό περιβάλλον όπως το σημερινό, με βάση ένα τέτοιο επιχείρημα, αυτό δηλαδή της μεταβολής των συνθηκών, δεν θα έπρεπε να τηρείται και να υλοποιείται καμία επιχειρηματική συμφωνία.

Επί της ουσίας, η ματαίωση της συγχώνευσης οδηγεί σε απώλεια σημαντικών συνεργειών που, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της Alpha Bank και της Eurobank με τη συνδρομή του κοινού εξωτερικού συμβούλου, θα ανέρχονται σε 750 – 800 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε 4 δισ. ευρώ περίπου καθαρή παρούσα αξία.

Οι ωφέλειες αυτές αμβλύνουν την επιβάρυνση από το PSI, η οποία ανέρχεται σε 5,8 δισ. ευρώ προ φόρων για την Eurobank και 4,8 δισ. ευρώ για την Alpha Bank.

Επομένως, οι Μέτοχοι της Alpha Bank (όπως άλλωστε και της Eurobank), θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση από οικονομικής απόψεως εάν πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, παρά εάν η κάθε τράπεζα πορευθεί μόνη της.

Σε κάθε περίπτωση, η ματαίωση μιας συγχώνευσης αυτής της εμβέλειας, είναι ασύμβατη με την επιδιωκόμενη ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη διατήρηση του ιδιωτικού του χαρακτήρα. Ευρύτερα δε, αντιστρατεύεται τη συνολική προσπάθεια για επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την έξοδο της Χώρας από την κρίση».

Η επίσημη ανακοίνωση της Alpha Bank

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε την 22.5.2012, ενέκρινε την παύση των εργασιών και της εν γένει διαδικασίας συγχωνεύσεως της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» δι’ απορροφήσεως της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», την ανάκληση του συνόλου των αποφάσεων της από 15ης Νοεμβρίου 2011 Γενικής Συνελεύσεως, την επικύρωση των πάσης φύσεως υλικών πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών, ως και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών αυτού, των προστηθέντων, πληρεξουσίων και εντολοδόχων της Τραπέζης, αναφορικά με τη συγχώνευση.