Περίπου στα δύο τρίτα του μέσου όρου για την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε το 2010 το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα (μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Στην Ελλάδα, το μέγεθος βρισκόταν το 2010 στα 17,5 ευρώ, έναντι μέσου όρου για την Ευρωζώνη στα 26,9 ευρώ (δεν υπάρχουν ελληνικά στοιχεία για το 2011).

Στον πίνακα κατάταξης των 27 χωρών-μελών της ΕΕ, με βάση το ωριαίο κόστος εργασίας, αμέσως πάνω από την Ελλάδα κατατάσσονταν η Μ. Βρετανία (20 ευρώ) και η Ισπανία (20,2 ευρώ) και χαμηλότερα η Κύπρος (16,2 ευρώ), η Σλοβενία (14,1 ευρώ) και η Πορτογαλία (12 ευρώ).

Σε ό,τι αφορά το 2011, για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία για Ελλάδα και Ρουμανία, το ωριαίο κόστος εργασίας στην ΕΕ κυμάνθηκε από 3,5 ευρώ στη Βουλγαρία ως 39,3 ευρώ στο Βέλγιο.

Το 2011, το υψηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας στην ΕΕ, μετά το Βέλγιο (39,3 ευρώ) καταγράφηκε στη Σουηδία (39,1 ευρώ), στη Δανία (38,6 ευρώ), στη Γαλλία (34,2 ευρώ), στο Λουξεμβούργο (33, 7 ευρώ), στην Ολλανδία (31,1 ευρώ) και στη Γερμανία (30,1 ευρώ), ενώ τα χαμηλότερα διαμορφώθηκαν στη Βουλγαρία (3,5 ευρώ), στη Ρουμανία (4,2 ευρώ), στη Λιθουανία (5,5 ευρώ), στη Λετονία (5,9 ευρώ), στην Πολωνία (7,1 ευρώ) και στην Ουγγαρία (7,6 ευρώ).