Μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στον οικονομικό εισαγγελέα κ. Γρηγόρη Πεπόνη για σκανδαλώδεις ρυθμίσεις στην ανακύκλωση. Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ), που έχει το σύστημα με τους μπλε κάδους, και της εταιρείας Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας ΑΕ Συμμετοχών (ΑΥΣ Συμμετοχών).
Τόσο το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) όσο και όλες οι επιχειρήσεις-μέλη της γνώριζαν εξαρχής ότι η ΕΕΑΑ ΑΕ έχει ιδρυθεί από εταιρείες-υπόχρεους διαχειριστές (όπως ορίζει ο νόμος 2939/2001) και είναι μια ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία δεν διανέμει μέρισμα στους μετόχους της και έχει αδειοδοτηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος ως συλλογικό σύστημα συσκευασιών.
Τι αποκαλύφθηκε όμως από την έρευνα που ήδη ξεκίνησε;
Παρ’ όλο που, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η ΕΕΑΑ (ως συλλογικό σύστημα) θα έπρεπε να είχε ως μετόχους τουλάχιστον δύο εταιρείες-υπόχρεους διαχειριστές, αυτό δεν τηρήθηκε και ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει άδεια ως συλλογικό σύστημα. Σύμφωνα με το Κατασταστικό Σύστασης και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, αποκαλύφθηκε ότι η ΕΕΑΑ ΑΕ έχει ως μετόχους την κερδοσκοπική εταιρεία Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας ΑΕ Συμμετοχών κατά 65% και την Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος κατά 35%. Δηλαδή, καμία εταιρεία-υπόχρεος διαχειριστής δεν είναι μέτοχος της ΕΕΑΑ. Αρα η ΕΕΑΑ παραβιάζει τη βασικότερη αρχή του νόμου 2939/2001 και θα πρέπει να ανακληθεί η άδειά της. Επιπροσθέτως, δεν έχει δηλώσει σε καμία υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ούτε στις εκθέσεις προς τα μέλη της-επιχειρήσεις, που πληρώνουν 25.000.000 ευρώ κάθε χρόνο, ότι είναι θυγατρική εταιρεία μιας εταιρείας συμμετοχών.
Μία επιπλέον σημαντική λεπτομέρεια:
l Η ΑΥΣ Συμμετοχών δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 2939/2001 και είναι κερδοσκοπική εταιρεία. Αρα μπορεί να διανέμει μέρισμα, να μεταβιβάζει τις μετοχές της σε οποιουσδήποτε τρίτους ή εταιρείες, να βάζει τις μετοχές της ή τα αποθεματικά της ως ενέχυρο για δάνεια και να λειτουργεί με μοναδικό σκοπό της το κέρδος.
Ακόμη όμως και σήμερα στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΑ ΑΕ (http://www.herrco.gr/default. asp? siteID=1&pageID=3&langID=1) εμφανίζεται ότι οι μέτοχοι της ΕΕΑΑ ΑΕ είναι οι εταιρείες-μέτοχοι της ΑΥΣ ΑΕ Συμμετοχών και όχι ότι μέτοχος της ΕΕΑΑ ΑΕ είναι η εταιρεία ΑΥΣ ΑΕ Συμμετοχών.
Η ΑΥΣ ΑΕ Συμμετοχών ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 1122/30.10.2001 Καταστατικό Σύστασης της συμβολαιογράφου Αθηνών κυρίας Ελένης Σουλή, έχει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 50272/01ΑΤ/Β/01/433 και ο σκοπός ίδρυσης της εταιρείας είναι «η διαρκής κατοχή, ο έλεγχος και η διοίκηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών ή μεριδίων συμμετοχής σε εταιρεία οποιουδήποτε νομικού τύπου που έχει ως σκοπό την οργάνωση συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του νόμου 2939/2001».
Επειτα από δύο μόλις μήνες ιδρύθηκε η ΕΕΑΑ ΑΕ με το υπ’ αριθμ. 1211/21.12.2001 Καταστατικό Σύστασης της ίδιας συμβολαιογράφου Αθηνών κυρίας Ελένης Σουλή με αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 50851/01ΑΤ/Β/02/12, που έχει ως σκοπό ίδρυσης την «οργάνωση συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του νόμου 2939/2001».
Οι δύο εταιρείες έχουν την ίδια έδρα και τον ίδιο πρόεδρο ΔΣ, ενώ αρχικά μέτοχοι και των δύο εταιρειών ήταν οι ίδιες εταιρείες-διαχειριστές.
Αφού ιδρύθηκαν οι δύο εταιρείες, η ΕΕΑΑ έλαβε την άδειά της από το υπουργείο Περιβάλλοντος ως το μοναδικό συλλογικό σύστημα συσκευασιών στις 20.2.2003 (ΦΕΚ Β’ 391/2003) και άρχισε να εισπράττει τις χρηματικές εισφορές των εταιρειών που έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τον νόμο 2939.
Η ΕΕΑΑ πήρε την άδεια από το υπουργείο ως συλλογικό σύστημα έχοντας ως μετόχους εταιρείες-υπόχρεους διαχειριστές (όπως ορίζει ο νόμος). Στη συνέχεια οι μετοχές των εταιρειών εξαγοράστηκαν από την εταιρεία ΑΥΣ Συμμετοχών και πλέον αυτή έχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών.
Ως αποτέλεσμα η ΑΥΣ ΑΕ Συμμετοχών υποβάλλει και δημοσιεύει ενοποιημένο ισολογισμό περιλαμβάνοντας και τον ισολογισμό της ΕΕΑΑ, που αποτελεί και τη μοναδική δραστηριότητά της. Κατά συνέπεια, το αποθεματικό των 46 εκατ. ευρώ της ΕΕΑΑ «ανεβαίνει» στον ισολογισμό της εταιρείας συμμετοχών.
Οπως προκύπτει από τους δημοσιευμένους ενοποιημένους ισολογισμούς της εταιρείας με την επωνυμία Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας ΑΕ Συμμετοχών, η εν λόγω εταιρεία δηλώνει ως περιουσιακό στοιχείο της τη χρηματική αποτίμηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας επί της εταιρείας στην οποία συμμετέχει, όπως εν προκειμένω είναι η ΕΕΑΑ ΑΕ.
Οσο μεγαλύτερο είναι το σχηματισθέν κατ’ έτος αποθεματικό τής ΕΕΑΑ ΑΕ τόσο αυξημένη εμφανίζεται στους ενοποιημένους ισολογισμούς της εταιρείας Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας ΑΕ Συμμετοχών η οικονομική αξία αυτής, με αποτέλεσμα να επωφελούνται τόσο η εταιρεία Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας ΑΕ Συμμετοχών όσο και κυρίως οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτήν, οι οποίες προφανώς θα αναγράφουν στους ισολογισμούς τους τα συγκεκριμένα θετικά οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν για το ενεργητικό τους από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία Αξιοποίηση Υλικών Συσκευασίας ΑΕ Συμμετοχών. Αρα οι μετοχές των εταιρειών-μετόχων της ΑΥΣ έχουν σημαντική λογιστική αξία.
Το όφελος από τις συγκεκριμένες εγγραφές στους ενοποιημένους ισολογισμούς είναι προφανές αφού με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται σημαντικά αποτιμητά σε χρήμα περιουσιακά στοιχεία για τις εταιρείες-μετόχους της ΑΥΣ που μπορούν να τα περιλαμβάνουν στους ισολογισμούς τους, γεγονός που αυξάνει την πιστοληπτική ικανότητα να βάζουν τις μετοχές τους ως ενέχυρο και να ενισχύουν τη διαπραγματευτική ισχύ τους έναντι τρίτων προσώπων με τα οποία συναλλάσσονται στην αγορά, όπως λ.χ. τράπεζες, αντισυμβαλλόμενοι κτλ.
Οσο βέβαια θα προχωρεί η εισαγγελική έρευνα νεότερα στοιχεία θα έλθουν στη δημοσιότητα.

Προσπαθούν να πιέσουν την Ανταποδοτική Ανακύκλωση
Αναμένονται εκπλήξεις και αποκαλύψεις
Τι κάνουν άραγε το ΥΠΕΚΑ και ο αρμόδιος Οργανισμός Ανακύκλωσης; Τι έκαναν άραγε όταν η ελεγκτική εταιρεία Deloitte διαπίστωσε την εξέλιξη στον έλεγχο που έκανε κατ’ εντολήν του Οργανισμού; Απολύτως τίποτα.
Ηδη την περασμένη Τρίτη παρά το ότι τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα στο ΔΣ του Οργανισμού, τα μέλη δεν ασχολήθηκαν με το ζήτημα. Η πρόεδρος κυρία Λαζαρίδη το παρέπεμψε σε επόμενη συνεδρίαση, όταν ουσιαστικά θα έχουν επιδιώξει τη δημιουργία νέων δεδομένων.
Αντί λοιπόν να προχωρήσουν ως οφείλουν στην άρση της άδειας της ΕΕΑΑ, εφόσον επαληθευτούν τα στοιχεία του φακέλου της μηνυτήριας αναφοράς, προσπαθούν να πιέσουν την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, που αποτελεί το δεύτερο συλλογικό σύστημα της χώρας.
Είναι προφανές ότι σκοπός είναι να πιέσουν το Σύστημα που έχει ζητήσει μείωση των χρηματικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-μέλη της κατά 12,86%. Ενα αίτημα που έχει στηριχθεί από τους συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων, όπως η ΓΣΕΒΕΕ, ο ΣΕΛΠΕ και το ΕΒΕΑ.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας των μελών του ΔΣ του Οργανισμού Ανακύκλωσης θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη, αφού έχουν σαφείς ποινικές και αστικές ευθύνες εφόσον δεν στηρίζουν το δημόσιο συμφέρον και θελήσουν να λάβουν αποφάσεις που είναι αντίθετες με τον νόμο. Αγνοια νόμου δεν νοείται αλλά και δεν συγχωρείται για κανέναν. Είναι φανερό στους παράγοντες της αγοράς ότι κάποιοι θέλουν να υλοποιήσουν υποσχέσεις και δεσμεύσεις, ακριβώς πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Πολύ θα ήθελαν κάποιοι να ευνοήσουν κάποια συμφέροντα και να μην υπάρξει ανταγωνισμός στην αγορά, αλλά ένα μονοπώλιο.
Είναι σίγουρο ότι η Ανταποδοτική Ανακύκλωση τα τρία τελευταία χρόνια που δραστηριοποιείται στον χώρο έχει δημιουργήσει δεκάδες θέσεις εργασίας, επενδύοντας σε σύγχρονα συστήματα ανακύκλωσης, ευθυγραμμισμένα απόλυτα με την ευρωπαϊκή αλλά και ελληνική νομοθεσία για διαλογή στην πηγή και έχει αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων.
Ολοι περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της μηνυτήριας αναφοράς για την ΕΕΑΑ και την ΑΥΣ Συμμετοχών, όπου αναμένονται εκπλήξεις και αποκαλύψεις.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ