Αντιδρά το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ενόψει της εφαρμογής της διαδικασίας του PSI – του κουρέματος – και στα ομόλογα που κατέχουν πολλές εταιρείες ως αντιστάθμισμα των οφειλών του ελληνικού κράτους προς αυτές.

Με σκληρή ανακοίνωση δηλώνει ότι «είναι κάθετα αντίθετο με την ένταξη αυτών των ομολόγων στην διαδικασία του PSI για τους παρακάτω λόγους:


1. Τα ομόλογα που έλαβαν οι εταιρίες είναι έναντι υπηρεσιών / προϊόντων που παρείχαν στο κράτος και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρούνται επ’ουδενί επενδυτικού τύπου τοποθετήσεις και να υπαχθούν σε αυτή την διαδικασία.

2. Ορισμένα από τα ομόλογα που έλαβαν οι εταιρίες ήδη ρευστοποιήθηκαν έχοντας υποστεί σημαντική απομείωση της τάξης 35% με 50% αποφέροντας ήδη σημαντική ζημία στις εταιρίες αυτές. Συνεπώς, η οιαδήποτε περαιτέρω μείωση της αξίας τους θα επιφέρει την χαριστική βολή σε πολλές από αυτές τις εταιρίες.

3. Η πρακτική αυτή σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις τακτοποίησης των πληρωμών που οφείλει το κράτος θα επιφέρει την μείωση ως εξαφάνιση της όποιας μελλοντικής πίστωσης από μέρους των εταιριών καθώς και πιθανή αύξηση των τιμών.

4. Κλονίζεται το οποιοδήποτε υπόλειμμα εμπιστοσύνης έχει απομείνει της επιχειρηματικής κοινότητας ελληνικής ή ξένης προς την χώρα μας με οδυνηρές πλέον συνέπειες για την συνέχεια των επιχειρήσεων τους, τις οποιεσδήποτε επενδύσεις και φυσικά την ανεργία».


Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο εκπροσωπώντας ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων με συμβολή στην οικονομία και στην απασχόληση και επισημαίνει ότι «είναι καιρός πλέον να αντιληφθεί το Ελληνικό κράτος και όσοι κατά καιρούς το κυβερνούν την τεράστια σημασία της δημιουργίας ενός σοβαρού και σταθερού κλίματος σχέσεων και εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρηματικότητας και κράτους για την ανάπτυξη της οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και κατά συνέπεια την αύξηση της απασχόλησης που πρέπει να είναι και ο πρωταρχικός στόχος σήμερα».