Κριτική στην κυβέρνηση της Λετονίας για «υπερβολικές περικοπές δημοσίων δαπανών» ασκούν στην τελευταία τους έκθεση για τη χώρα, μετά την λήξη της δανειακής σύμβασης τον περασμένο Δεκέμβριο, οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη Ρίγα.

Το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι «το οικονομικό πρόγραμμα έχει επιτύχει τους βασικούς στόχους» επισημαίνοντας ότι «η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας επιτεύχθηκε μέσω της μείωσης μισθών και τιμών». Οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί ως σήμερα «θα προωθήσουν μεσοπρόθεσμα την ανάπτυξη και θέτουν τη χώρα σε έναν ευθύ δρόμο προς την υιοθέτηση του ευρώ» αναφέρουν οι ελεγκτές του ΔΝΤ.
Όμως η αισιοδοξία του ΔΝΤ πηγάζει μονομερώς από τα δημοσιονομικά μεγέθη. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού βρίσκεται κάτω από το πλαφόν που είχε τεθεί και κυμαίνεται στο 4% του ΑΕΠ με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περαιτέρω μείωση στο 2,5% μέχρι το 2014.
Όμως τα διαρθρωτικά μέτρα και οι περικοπές δαπανών δεν έχουν θέσει τη μικρή οικονομία της Βαλτικής σε τροχιά «διατηρήσιμης ανάπτυξης». Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας βρίσκεται ακόμα μακριά από τα «προ του μνημονίου» επίπεδα, ελαφρώς πάνω από το 1,5%.
Το ΔΝΤ ομολογεί ότι «πολλά από τα δημοσιονομικά μέτρα για την βελτίωση των εσόδων» όπως το πάγωμα μισθών, οι περικοπές δημοσίων επενδύσεων και δαπανών για μεγάλα δημόσια έργα, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικές παροχές «έχουν αμφίβολα αποτελέσματα». Κριτική στην κυβέρνηση (αλλά όχι αυτοκριτική) γίνεται από τα στελέχη του Ταμείου και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ανεργίας. Το ποσοστό της ανεργίας κυμαίνεται κοντά στο 15% ενώ πριν από δύο περίπου χρόνια βρισκόταν κάτω από το 10%. «Οι περικοπές δαπανών για την κοινωνική προστασία μοιάζουν μη επιθυμητές δεδομένης της αύξησης της ανεργίας και ιδιαιτέρως των μακροχρόνια ανέργων αλλά και της σημαντικής καταφυγής σε προγράμματα εργασίας στο δημόσιο τομέα» τα οποία σχεδιάζει να περιορίσει η λετονική κυβέρνηση του Βάλντις Ντομπρόβσκις. Τα τελευταία στοιχεία του ΔΝΤ δείχνουν ότι το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων (ως προς το σύνολο των ανέργων) ανέρχεται στο 50%, υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο προς της έναρξης του προγράμματος του ΔΝΤ.