Σε αρχαία πλοία της βόρειας Ευρώπης παραπέμπουν τα χαράγματα πλοίων της Ρωμαϊκής εποχής που έχουν εντοπισθεί στο εσωτερικό του Πύργου των Ανέμων στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας. Αυτή την ενδιαφέρουσα παρατήρηση με όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει για την αρχαία ναυπηγική, έχει κάνει ο δρ Κωνσταντίνος Α. Δαμιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τα στοιχεία στην ομιλία του, που θα δοθεί την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, ώρα 18:30 στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρυμα Βούρου – Ευταξία.

Συγκεκριμένα στον Πύργο των Ανέμων υπάρχουν δύο ρωμαϊκά ακιδογραφήματα που απεικονίζουν τον ίδιο τύπο πλοίου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως μια ογκώδη και μυτερή προεξοχή στην πλώρη – πιθανώς έμβολο – και ένα ακρόπρωρο με τη μορφή κεφαλής ζώου. Τα σκάφη φυσικά είναι κωπήλατα και έχουν βοηθητικό τετράγωνο πανί.

Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στο γεγονός, ότι η πιο συγγενική αναπαράσταση πλοίου με τα δύο αυτά χαράγματα απεικονίζεται στο μνημείο του Neumagen στη Γερμανία. Εξάλλου, μεμονωμένα στοιχεία των πλοίων που εμφανίζονται στα ακιδογραφήματα έχουν καταγραφεί κυρίως σε αναπαραστάσεις και ναυάγια πλοίων στη βόρεια Ευρώπη.

Η συγκριτική αυτή ανάλυση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη σχέση των ακιδογραφημάτων του Πύργου τωνΑνέμων, με αντίστοιχες παραστάσεις και ευρήματα της ύστερης ρωμαϊκής εποχής από την βόρεια Ευρώπη. Ο κ. Δαμιανίδης άλλωστε με διδακτορικό στα παραδοσιακά σκάφη και την παραδοσιακή ναυπηγική στην Ελλάδα έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ιστορία της ναυπηγικής και των πλοίων.

Η ομιλία δίνεται στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων για τις αρχαίες τεχνολογίες που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας με πρόεδρο τον ομότιμο καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Θεοδόσιο Τάσιο.