Τρέχουν να προλάβουν να χτίσουν στα Γιάννενα! Η µεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που αφορά την Παµβώτιδα και στη θεσµοθέτηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων από το υπουργείο Περιβάλλοντος αποτελεί «χρυσή ευκαιρία» για όσους θέλουν να οικοδοµήσουν την ευαίσθητη παράκτια ζώνη της λίµνης. Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων καταγγέλλει τη στήριξη συµφερόντων που επιδιώκουν τη µετατροπή του υδροβιότοπου σε οικοδοµήσιµη περιοχή.

Την ίδια στιγµή, το Τµήµα Ηπείρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) εντοπίζει ασάφειες και σηµαντικά κενά στο προσχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων Ηπείρου, το οποίο έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση.

«Φιλέτα» για τους επενδυτές, ακόµη και εν µέσω οικονοµικής κρίσης, εξακολουθούν να αποτελούν οι παραλίµνιες εκτάσεις περιµετρικά της οικολογικά ευαίσθητης Παµβώτιδας των Ιωαννίνων. Στα µέσα Νοεµβρίου ο περιφερειάρχης Ηπείρου ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την εγκατάσταση δύο ξενοδοχειακών µονάδων (85 και 98 κλινών) στην παραλίµνια περιοχή «Βοτανικός». Οπως επισηµαίνει στο «Βήµα» ο περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριµάνης, η Περιφέρεια κινήθηκε βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Είχαν προηγηθεί αρνητικές γνωµοδοτήσεις του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας, στις οποίες ο πρόεδρός του κ. Πέτρος Τσουµάνης επεσήµαινε ότι οι εν λόγω εκτάσεις, σύµφωνα µε το προτεινόµενο σχέδιο Π∆, «εµπίπτουν στη ζώνη των 300 µέτρων πέριξ της λίµνης και απαγορεύεται η χρήση γης τουρισµού – αναψυχής». Εξάλλου, όπως σηµείωνε, αποτελούσαν ανέκαθεν υγρολιβαδικές εκτάσεις, περιοδικά κατακλυζόµενες, απαραίτητες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στο ∆ιαχειριστικό Σχέδιο Παµβώτιδας του 2004 οι συγκεκριµένοι υγρότοποι χαρακτηρίζονται «ζωτικές εκτάσεις».

«Πεντάστερη» εγκατάσταση

Αρνητική για περιβαλλοντικούς λόγους ήταν η γνωµοδότηση του εν λόγω φορέα και για τρίτο ξενοδοχείο 142 κλινών στην ίδια περιοχή. Το υπουργείο Περιβάλλοντος ωστόσο ενέκρινε την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση της συγκεκριµένης «πεντάστερης» τουριστικής εγκατάστασης. Οπως αναφέρεται όµως στην απόφαση του υπουργείου, αυτή ισχύει για µία τριετία, µε την προϋπόθεση ότι κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα υποβληθεί για το έργο, δεν θα έχουν προκύψει απαγορευτικές δεσµεύσεις για την ανέγερση της τουριστικής εγκατάστασης από το υπό θεσµοθέτηση σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τον καθορισµό ζωνών προστασίας της περιοχής.

«Η θέση των ξενοδοχείων βρίσκεται δίπλα σε πολυχώρο, η ανέγερση του οποίου είχε καταγγελθεί από τον Φορέα ∆ιαχείρισης καθώς δεν έχει γίνει καθορισµός του αιγιαλού όπως ορίζει ο νόµος, ενώ δεν τηρείται καν η απόσταση των 100 µέτρων από τη λίµνη. Επίσης, παραµένει στο αρχείο καταγγελία που κατέθεσε στον εισαγγελέα η οργάνωση “Πίνδος Περιβαλλοντική” για τη διαλεύκανση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις άλλοτε λιµναίες εκτάσεις της Παµβώτιδας» επισηµαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων κ. Κωνσταντίνος Σακκάς. Και προσθέτει: «Από το 1978 ο σύλλογός µας ζητεί την οριοθέτηση της Παµβώτιδας, η οποία ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί. Αν είχε γίνει, σήµερα δεν θα µπορούσε κάποιος να οικοδοµήσει σε προστατευόµενες περιοχές».

«Αχταρμάς» στη λίμνη

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης κ. Καχριµάνης αναφέρει ότι στη συγκεκριµένη περιοχή ο δήµος έχει ήδη εκδώσει από τον περασµένο Ιούλιο άδεια οικοδόµησης για καταστήµατα αναψυχής. «Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των ξενοδοχείων βασιστήκαµε στην ισχύουσα νοµοθεσία, η οποία δεν απαγορεύει τη χωροθέτηση ξενοδοχείων» υποστηρίζει ο περιφερειάρχης. Ο ίδιος χαρακτηρίζει «αχταρµά» το υπό έκδοση Π∆ και θεωρεί ότι αν υιοθετηθεί «δεν θα ξαναχτιστεί τίποτε ξανά στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων». Γι’ αυτό η Περιφέρεια προτείνει τη συγκρότηση επιτροπής προκειµένου να συνταχθεί πρόταση νέου Σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τη λίµνη.

«∆εχόµαστε µόνο το περιβαλλοντικό πάρκο. Θέλουµε να υπάρχει µια ελεγχόµενη ως προς τη δόµηση ζώνη στην παραλίµνια περιοχή. Είναι επιπόλαιη η δουλειά που έχει γίνει στο προτεινόµενο Π∆. ∆εν µπορώ να καταλάβω πώς πήρε θετική εισήγηση το ξενοδοχείο των 142 κλινών από το ΥΠΕΚΑ όταν το ίδιο υπουργείο έχει συντάξει το συγκεκριµένο Π∆ το οποίο µπλοκάρει όλες τις χρήσεις» τονίζει ο περιφερειάρχης. Η αντίφαση αυτή υπογραµµίζεται και από υπηρεσιακό σηµείωµα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, στο οποίο εκφράζεται αρνητική άποψη για την ίδρυση της συγκεκριµένης µονάδας. Για το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο που προτείνεται για τα Ιωάννινα ο κ. Καχριµάνης επισηµαίνει ότι και αυτό «είναι ένας αχταρµάς». Οπως υπογραµµίζει, «οι χάρτες που µας έδωσε το ΥΠΕΚΑ είναι λανθασµένοι».

Νόμιμες άδειες

Η κατασκευή των ξενοδοχείων πάντως είναι νόµιµη από τη στιγµή που η αδειοδότηση έγινε πριν από την ψήφιση του Π∆. Και αυτό διότι στις µεταβατικές διατάξεις αναφέρεται ότι εξαιρούνται από την απαγόρευση τα έργα και οι δραστηριότητες που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Π∆ είχαν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί. Σχετικά µε το υπό θεσµοθέτηση Ρυθµιστικό, απαγορεύει την ανέγερση ξενοδοχείων στις παραλίµνιες ζώνες και µεταξύ άλλων προβλέπει την κατασκευή µητροπολιτικού πάρκου πρασίνου, αναψυχής και πολιτισµού.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων έχει προσφύγει στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ιωαννίνων κατά των αποφάσεων της Περιφέρειας, ενώ ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέµα έχει καταθέσει ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πρασίνων κ. Μιχάλης Τρεµόπουλος .

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣΤΟΥ ΤΕΕΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Λύµατα και… ασάφειες απειλούν τα νερά της Ηπείρου

Ασάφειες και σοβαρές ελλείψεις διαπιστώνει το Τµήµα Ηπείρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) στο υπό διαβούλευση Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Ηπείρου. Οπως τονίζει ο πρόεδρος της ∆ιοικούσης Επιτροπής κ. Γιώργος Ρεκατσίνας, «δεν ορίζονται µε σαφήνεια τα όρια των υδατικών συστηµάτων πόσιµου νερού, µε συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος επιβάρυνσής τους από επαναχρησιµοποίηση λυµάτων διαφόρων δραστηριοτήτων της περιοχής µας».

Αναφορικά µε τις προστατευόµενες περιοχές υδρόβιων ειδών, ο κ. Ρεκατσίνας επισηµαίνει ότι «δεν περιλαµβάνεται ο Καλαµάς, παρ’ ότι εκεί υπάρχουν δραστηριότητες ιχθυοκαλλιέργειας». Στις προστατευόµενες περιοχές αναψυχής εσωτερικών υδάτων το ΤΕΕ προτείνει να συµπεριληφθεί και η πεζοπορία σε τµήµατα ποταµών (Αχέροντας, Λούρος, Καλαµάς, Αραχθος) τα οποία παρουσιάζουν τουριστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Στον κατάλογο των ευαίσθητων σε αστικά και βιοµηχανικά λύµατα περιοχών το ΤΕΕ προτείνει την ένταξη και άλλων υδάτινων επιφανειών (π.χ. της Παµβώτιδας) εξαιτίας του ευτροφισµού που παρατηρείται. Επίσης, επειδή οι απορροές της κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων οδηγούνται µέσω της λίµνης και της τάφρου Λαψίστας στον ποταµό Καλαµά – αντί του Αράχθου που αναφέρεται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης –, θα πρέπει στα εκτιµώµενα ρυπαντικά φορτία να υπολογίζονται και άλλες πηγές ρύπανσης (κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργεια, ΧΑ∆Α κ.λπ.). Ο κ. Ρεκατσίνας τονίζει ακόµη ότι πρέπει να γίνει εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας των επιφανειακών υδάτων και της βιωσιµότητας των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που είναι εγκατεστηµένες η µία δίπλα στην άλλη σε ευαίσθητες περιοχές της Ηπείρου. Οπως εξηγεί, «στην περιοχή Μουσιωτίτσα – Τέροβο στον Λούρο υπάρχουν πολλές µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Οι ζηµιές από τις πληµµύρες είναι σύνηθες φαινόµενο. Παράλληλα όµως η παραποτάµια περιοχή ικανοποιεί σε µεγάλο βαθµό και τα κριτήρια για την τουριστική αξιοποίησή της».


ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ