Φώτης Κουβέλης: «∆εν είµαστε η κλειστοφοβική Αριστερά»

Εκλογές µετά το Πάσχα και αφού έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση Παπαδήµου το έργο το οποίο ανέλαβε (διαπραγµάτευση PSI και νέα δανειακή σύµβαση) «βλέπει» ο κ. Φ. Κουβέλης, ο οποίος µιλά για το παρασκήνιο που προηγήθηκε της µη συµµετοχής της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς στην κυβέρνηση υπό τον κ. Λ. Παπαδήµο, αλλά και για τους όρους της συµµετοχής του κόµµατός του σε τυχόν µελλοντική κυβέρνηση συνεργασίας µετά τις επερχόµενες εκλογές, επι…

Εκλογές µετά το Πάσχα και αφού έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση Παπαδήµου το έργο το οποίο ανέλαβε (διαπραγµάτευση PSI και νέα δανειακή σύµβαση) «βλέπει» ο κ. Φ. Κουβέλης, ο οποίος µιλά για το παρασκήνιο που προηγήθηκε της µη συµµετοχής της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς στην κυβέρνηση υπό τον κ. Λ. Παπαδήµο, αλλά και για τους όρους της συµµετοχής του κόµµατός του σε τυχόν µελλοντική κυβέρνηση συνεργασίας µετά τις επερχόµενες εκλογές, επι σηµαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είµαστε η κλειστοφοβική Αριστερά». Ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς ασκεί δριµεία κριτική στην παρούσα κυβέρνηση η οποία, όπως λέει, «συνεχίζει την πολιτική της προηγούµενης», τονίζοντας ότι η άρνηση του κόµµατός του στο µνηµόνιο και στο ∆ΝΤ «παραµένει στο ακέραιο», ενώ προειδοποιεί ότι θα είναι καταστροφή να επαναληφθούν οι επιλογές και τα µέτρα της χρονιάς που πέρασε.

Αν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις, η Δημοκρατική Αριστερά θα έχει πιθανότατα στην επόμενη Βουλή τη δική της ΚΟ και ένα ερώτημα που ανακύπτει είναι τι θα προσφέρει (άλλο) ένα κόμμα της Αριστεράς σε αυτό το «γκρίζο» τοπίο ενός απαξιωμένου πολιτικού συστήματος και σε μια Βουλή μειωμένου κύρους και αναγνώρισης εκ μέρους των πολιτών…

«Οι δυνάµεις που αναφέρονται στην Αριστερά δεν αθροίζονται. ∆εν είµαστε “άλλο ένα κόµµα της Αριστεράς”. Στον πυρήνα της πολιτικής µας βρίσκεται ο δηµοκρατικός σοσιαλισµός, ο αριστερός ευρωπαϊσµός, η µεταρρυθµιστική στρατηγική και η οικολογική εγρήγορση. Στο αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για ριζική ανασυγκρότηση του πολιτικού πεδίου και διατύπωση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής πρότασης, η ∆ηµοκρατική Αριστερά είναι παρούσα µε τις θέσεις της και αµφισβητεί το παραδοσιακό κοµµατικό σύστηµα και το γνωστό στερεότυπο άσκησης και διαχείρισης της πολιτικής. Καταγράφουµε την παρουσία µας από θέση ευθύνης για την κοινωνία και τη χώρα».

Πού αποδίδετε τα νούμερα που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις; Μια ερμηνεία είναι ότι προέρχονται κατά βάση από το «εκσυγχρονιστικό» ΠΑΣΟΚ. Σε ποιους απευθύνεστε τελικά;

«Οσο κι αν τα δηµοσκοπικά ευρήµατα µας ενθαρρύνουν, δεν έχουµε εφησυχασµούς. Πορευόµαστε µε πλήρη επίγνωση των µεγάλων προβληµάτων της χώρας και της κοινωνίας. ∆ιαµορφώνουµε καθηµερινά σχέση εµπιστοσύνης µε τους πολίτες. Προωθούµε µε υπευθυνότητα την πολιτική που ανοίγει δρόµους διεξόδου και στηρίζει την κοινωνία. Απευθυνόµαστε σε κάθε προοδευτικό πολίτη, στις κοινωνικές δυνάµεις του δηµοκρατικού σοσιαλισµού, της αριστερής σοσιαλδηµοκρατίας, στους πολίτες της ανανεωτικής Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, στους πολίτες που έχουν µετακινηθεί από επιλογές του παρελθόντος, και τους καλούµε σε συστράτευση για µια δηµοκρατική Αριστερά, φορέα πολιτικής συσπείρωσης έξω από το συντηρητικό νεοφιλελεύθερο περιβάλλον, την πολιτική του µνηµονίου και τη ρητορική µιας Αριστεράς που µε ταχύτητα επιστρέφει στο παρελθόν.

Να συγκροτήσουµε τον ευρύτερο χώρο του δηµοκρατικού σοσιαλισµού».

Μείνατε εκτός της κυβέρνησης Παπαδήμου, την οποία συγκαταλέγετε στο «συντηρητικό τόξο». Το κόμμα σας πού τοποθετείται;

«Καταψηφίσαµε το µνηµόνιο, το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο και τους εφαρµοστικούς νόµους. ∆ιαφωνήσαµε µε την παρουσία του ∆ΝΤ. Η άρνησή µας παραµένει στο ακέραιο. ∆εν αρκούµαστε όµως σ’ αυτό. Αγωνιζόµαστε, µε συγκεκριµένες θέσεις, για την αποφυγή της χρεοκοπίας του ∆ηµοσίου και της πλήρους κατάρρευσης της οικονοµίας, παράλληλα µε την ανεύρεση δυνατοτήτων “ευρωπαϊκής σύγκλισης”. Για την ανατροπή της σηµερινής άδικης κατανοµής των βαρών, µε την αύξηση των δηµοσίων εσόδων µέσα από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, της παραοικονοµίας και της διαφθοράς. Για την υλοποίηση µιας αναπτυξιακής πορείας, µε σεβασµό των εργασιακών δικαιωµάτων».

Θεωρείτε ότι οι διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ θα συμβάλουν στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου;

«Οι διεργασίες του ΠΑΣΟΚ δεν µας αφορούν. Πολύ δε περισσότερο δεν µας αφορούν οι προσωποποιηµένες εκδοχές αυτών των διεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ µε την πολιτική που άσκησε έχει βρεθεί στον χώρο του οικονοµικού νεοφιλελεύθερου συντηρητισµού, σε απόσταση από την κοινωνία και τους πολίτες που το στήριξαν. Το δυναµικό στοιχείο που ανακαθορίζει τους πολιτικούς συσχετισµούς είναι η ήδη ανακαθορισµένη κοινωνία».

Πιστεύετε στις κυβερνητικές συνεργασίες με τη συμμετοχή (και) της Αριστεράς;

«∆εν δηλώνουµε αδιάφοροι για το πολιτικό περιεχόµενο της διακυβέρνησης της χώρας. ∆εν είµαστε η κλειστοφοβική Αριστερά που αναζητεί την παρουσία της στην περιχαράκωσή της. Θέλουµε να επηρεάζουµε το µέγεθος της κυβερνητικής εξουσίας. Η Αριστερά οφείλει να διεκδικεί την πολιτική παρουσία της ως “κυβερνώσα Αριστερά” προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας».

Δηλαδή βλέπετε πιθανή τη συμμετοχή σας σε μια τέτοια κυβέρνηση που ενδεχομένως να προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές;

«Οι “κυβερνήσεις συνεργασίας” προϋποθέτουν προγραµµατικές συµφωνίες, πολιτικές συγκλίσεις και συµπτώσεις. Η τυχόν κυβέρνηση συνεργασίας θα πρέπει µε δεσµευτικό πολιτικό προγραµµατικό περιεχόµενο να µπορεί να µετατοπίσει την πολιτική από τη βαθιά συντηρητική θέση που σήµερα βρίσκεται προς ουσιαστικά προοδευτική κατεύθυνση. Χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές, η οποιαδήποτε συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας αποτελεί “άσκηση επί χάρτου”».

Για την Ιστορία: τελικώς σας προτάθηκε να μπείτε στην κυβέρνηση Παπαδήμου ή όχι;

«Ο κ. Γ. Παπανδρέου µε ενηµέρωσε τηλεφωνικά για την κυβέρνηση που προωθούσαν, όταν ήδη είχαν υπάρξει οι συνεννοήσεις των τριών κοµµάτων που τη στήριζαν. Τίποτε πέραν αυτού. Ο κ. Παπαδήµος µού τηλεφώνησε, όταν είχε επέλθει η συµφωνία στο πρόσωπό του, και µε ρώτησε αν αντιµετωπίζω το ενδεχόµενο της συµµετοχής µας στην κυβέρνηση. Απάντησα αρνητικά, εξηγώντας τη θέση που ήδη δηµόσια είχαµε ανακοινώσει. Κι αυτή η θέση µας επιβεβαιώθηκε και επιβεβαιώνεται καθηµερινά».

ΑΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Βλέπω εκλογές µετά το Πάσχα

Πώς κρίνετε την ως τώρα πορεία της κυβέρνησης;

«Ο κ. Παπαδήµος ανέλαβε να προωθήσει ουσιαστικά την πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης και ειδικότερα την εκταµίευση της έκτης δόσης και την υπογραφή της δανειακής σύµβασης. Καλείται µάλιστα να εφαρµόσει και νέα µέτρα. Οι εισηγήσεις της τρόικας για απολύσεις, κατάργηση του κατώτατου µισθού, περαιτέρω µειώσεις µισθών και συντάξεων θα είναι επιλογές που διαλύουν την κοινωνία, επιτείνουν την ύφεση και δεν διαµορφώνουν προοπτική εξόδου από την κρί ση. Το έδαφος είναι υπονοµευµένο και από τον τρόπο µε τον οποίο ΠαΣΟΚ, Ν∆ και ΛΑΟΣ κατέληξαν στο πρόσωπο του πρωθυπουργού και από τη σύνθεση της υπερτροφικής αυτής κυβέρνησης και από τον τρόπο που λειτουργούν τα κόµµατα που τη συγκρότησαν. Η κυβέρνηση Παπαδήµου συνεχίζει την πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης. Αυτή η πολιτική ζηµιώνει τη χώρα και την κοινωνία και θα είναι καταστροφή να συνεχιστούν και το 2012 οι κοινωνικά άδικες και σε κάθε περίπτωση αναποτελεσµατικές επιλογές του προηγούµενου έτους».

Θεωρείτε ότι δικαίως ο κ. Σαμαράς μιλάει για εκλογές πριν από το Πάσχα και πότε κρίνετε εσείς ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος για τη διεξαγωγή τους;

«Με το βλέµµα της Ν∆ στραµµένο προς τις εκλογές, είναι δυνατόν να διεξαχθούν πριν από το Πάσχα. Εκτιµώ όµως, ότι στη βάση του σκοπού που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και για τον οποίο έχει δεσµευθεί η Ν∆ ένα χρονικό διάστηµα δύο µηνών ίσως χρειασθεί πέραν της 19ης Φεβρουαρίου».

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk