Μείωση εσόδων και κερδών κατέγραψε ο ΟΠΑΠ το 9μηνο του 2011, καθώς τα δύο βασικά του παιχνίδια, το ΚΙΝΟ και το Πάμε Στοίχημα που αντιπροσωπεύουν το 87% των συνολικών του εσόδων συνέχισαν την πτωτική τους πορεία.
Στα θετικά για τον Οργανισμό είναι η ικανοποιητική πορεία των νέων παιχνιδιών (monitor games και Go Lucky) που αντισταθμίζουν τις απώλειες από τα άλλα παιχνίδια αλλά και η σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων, κυρίως λόγω της περικοπής κατά 31% των εξόδων διάθεσης το τρίτο τρίμηνο του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά και από τη μείωση του ποσοστού διανομής κερδών του παιχνιδιού Πάμε Στοίχημα.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Οργανισμού κατήλθαν στο 9μηνο στα 3.196,2 εκ. ευρώ, έναντι 3.878,7 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2010 (μείωση 17,6%), βελτιώνοντας την τάση του α’ εξαμήνου. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν στα 549,3 εκ. ευρώ, έναντι 695,9 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (μείωση 21,1%). Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 409,1 εκ. ευρώ έναντι 413,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010 (μείωση 1%), η κατά 19,3% σε σχέση με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου 2010 (506,9 εκ. ευρώ), λόγω έκτακτης εισφοράς 93,8 εκ. ευρώ στο β’ τρίμηνο του 2010.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Ιωάννης Σπανουδάκης, αναφέρει: «Σε ένα γενικώς δυσμενές οικονομικό περιβάλλον κατορθώσαμε μέσω της στρατηγικής μας να διατηρήσουμε υγιή περιθώρια κερδοφορίας μειώνοντας το λειτουργικό κόστος, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς, βελτιώνοντας την παραγωγικότητά μας. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους μετόχους της εταιρείας για τη μεγάλη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Νοεμβρίου και ιδιαίτερα για την καθολική έγκριση των προτάσεων της διοίκησης. Θεωρούμε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν διασφαλίζουν τους μετόχους της ΟΠΑΠ Α.Ε. βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που πλέον μας παρουσιάζονται και στην ενίσχυση της ηγετικής μας θέσης».

Οι πωλήσεις του Πάμε Στοίχημα υποχώρησαν κατά 26,9% στα 1,13 δισ. ευρώ, του ΚΙΝΟ κατά 14,9% στα 1,64 δισ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις των καινούργιων παιχνιδιών ανήλθαν στα 119 εκατ. ευρώ (δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για το 2010).
Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2011 σε 76,6 εκ. ευρώ, από 89,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,4%. Στο γ’ τρίμηνο 2011 τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 31 % σε 21,9 εκ. ευρώ από 31,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, κυρίως λόγω της μείωσης των χορηγιών και των διαφημιστικών δαπανών κατά 54,2% και 25,3% αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό αντανακλά το στόχο της διοίκησης για τον περαιτέρω εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων μέσα στο 2011. Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν στο εννεάμηνο 2011 σε 21,2 εκ. ευρώ από 23,0 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2010. Στο γ’ τρίμηνο 2011 υπήρξε μείωση κατά 7,7% σε 6,4 εκ. ευρώ, έναντι 6,9 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο του 2010, κυρίως λόγω μείωσης κόστους μισθοδοσίας.
Πρόσφατα, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ενέκρινε: α) Τη συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο για δεκαετή επέκταση (2020-2030) της από 15.12.2000 σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ οργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών της β) την πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης 35000 παιγνιομηχανημάτων γ) την έγκριση λήψης δανείου μέχρι του ποσού των 600 εκ. ευρώ και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ. Σ. για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του.
Εν τω μεταξύ, η διοίκηση του ΟΠΑΠ αναφέρει ότι ο Οργανισμός θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση των κρατικών λαχείων.