Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ενεργειακό πιστοποιητικό, ΠΕΑ ενεργειακοί επιθεωρητές. Κάποιες λέξεις που µπαίνουν σιγά σιγά στην καθηµερινότητά µας. Γιατί; Απλά γιατί σε κάθε αγοραπωλησία που γίνεται πλέον για σπίτια, διαµερίσµατα και πολυκατοικίες και σύντοµα και στις ενοικιάσεις απαιτείται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του χώρου. Επίσης το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται και για την ένταξη στο πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», το οποίο προσφέρει οικονοµικά οφέλη σε εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης του σπιτιού ως και 35%.

Πώς λοιπόν γίνεται η διαδικασία της ενεργειακής πιστοποίησης του κτιρίου;

Η ενεργειακή πιστοποίηση του κτιρίου γίνεται µέσω της ενεργειακής επιθεώρησης, η οποία ουσιαστικά αποτυπώνει την ενεργειακή κατανάλωση ενός κτιρίου και προτείνει τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας.

Η ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται από πιστοποιηµένους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι λαµβάνουν τις απαραίτητες µετρήσεις από τον χώρο και τα σχέδια του κτιρίου. Ολο το παραπάνω υλικό εντάσσεται σε κατάλληλο λογισµικό, εκπονείται η αντίστοιχη µελέτη και τέλος εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Οι αµοιβές για µια ενεργειακή επιθεώρηση και για έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού για κατοικίες είναι:

∆ιαµέρισµα σε πολυκατοικία 2,0 € ανά τ.µ. επιφανείας µε ελάχιστη αµοιβή 150 €. Για µονοκατοικία 1,5 € ανά τ.µ. επιφανείας µε ελάχιστη αµοιβή 200 €. Πολυκατοικία 1,0 € ανά τ.µ. επιφανείας του κτιρίου µε ελάχιστη αµοιβή 200 €. Ποια είναι η σηµασία του πιστοποιητικού; Το µεγάλο όφελος είναι ότι γίνεται καταγραφή και αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, από όπου καταναλώνεται και πολύ µεγάλη ποσότητα πόρων – ηλεκτρικό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Το πιο σηµαντικό βέβαια είναι ότι προτείνει εφικτές λύσεις για ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου βελτιώνοντας την ποιότητα διαβίωσης αλλά και µειώνοντας τα έξοδα λειτουργίας του χώρου.

Τέλος, δεν θα αργήσει και η στιγµή που η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου θα αποτυπώνεται και στην αξία του ακινήτου, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση, και θα αυξάνει την αξία του λιγότερο ενεργοβόρου κτιρίου.

www.e-greenbuilding.gr
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ