Η δραματική κατάσταση που διανύει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα αποτυπώθηκε και στα οικονομικά μεγέθη εξαμήνου για τις περισσότερες εισηγμένες τεχνικές εταιρείες, οι οποίες εμφάνισαν μείωση πωλήσεων και κερδών ενώ πολλές είχαν και ζημιές. Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι για να επιβιώσουν λόγω της οικοδομικής αδράνειας στην Ελλάδα, δίνουν έμφαση στα έργα του εξωτερικού, όπως Βαλκάνια που επανήλθαν στο προσκήνιο και Μέση Ανατολή, ενώ και ο τομέας της ενέργειας και του περιβάλλοντος αποτελεί μια διέξοδο.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ιντρακάτ κατά το 1ο εξάμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε 67,5 εκατ. ευρώ έναντι 102 εκατ. ευρώ του 1ου εξαμήνου του 2010 σημειώνοντας μείωση κατά 33,9%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 919 χιλ. ευρώ έναντι 1,57 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 41,5%.
Ζημιές ύψους 24,3 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος Ελλάκτωρ στο εξάμηνο, εμφανίζοντας παράλληλα μείωση του κύκλου εργασιών στα 694,25 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε για την περίοδο 1.1.2011 έως 30.6.2011 σε 694,25 εκατ. ευρώ έναντι 920,36 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, σημειώνοντας μείωση 24,57%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 24,30 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,03 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθαν στα 413,8 εκατ. ευρώ, έναντι 275 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2010, αυξημένες κατά 50%, αλλά τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 73,6%. Το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανέρχεται σε περίπου 1,9 δις ευρώ, το 16% του οποίου προέρχεται από τις αγορές της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων.
Μειωμένα μεγέθη εμφάνισε και η Μηχανική, όπου σε επίπεδο μητρικής οι ζημίες, μετά από φόρους, αμοιβές ΔΣ, και διαφορές φορολογικού ελέγχου, το α΄ εξάμηνο του 2011 διαμορφώθηκαν σε 19,46 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,23 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ενώ ο κύκλος εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε 6,64 εκατ. ευρώ έναντι 37,60 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010, μειωμένος κατά 82,34%. Η ΑΕΓΕΚ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2011 ζημιές ύψους 2.410,64 χιλ. ευρώ.